Belöning stimulerar leverantörer

Om ett bättre resultat leder till ökad ersättning för leverantören kan det stimulera innovationstänkande och utveckling, något som prövats med positiva resultat i Härnösand.

Leverantörer som inte uppfyller sina avtalsenliga åtaganden kan straffas genom avtalsviten. En annan väg att gå är att ge leverantörer belöning eller kickback för de aktiviteter som genomförts över förväntan eller om de överträffar sina avtalsenliga åtaganden. Vilken väg är rätt att gå – eller är en kombination den bästa?

Svårt att värdera viten

Viten kan vara effektiva i avtal, men de kan också vara relativt besvärliga att definiera kopplat till kravuppfyllnad och storleksgrad. Viten är kostnadsdrivande, som vi alla vet, vilket gör att en för högt värderad vitesklausul i avtalet kan stå beställaren dyrt samtidigt som en för lågt värderad vitesklausul inte ger önskat utslag. I vissa fall innebär detta att leverantörer till och med väljer att underlåta att leverera produkten eller tjänsten för att i stället betala viten eftersom det blir ett mindre kostsamt val för leverantören – där vill vi inte hamna!

Hur skulle det vara om vi i stället väljer vägen att möjliggöra för leverantören att få belöning eller ersättning för viss utveckling, förbättring eller innovation? Att på förhand exempelvis upprätta en belöningstrappa i avtalet som ger olika hög belöning i form av återbetalning eller bonus till leverantören kan gynna en positiv utveckling av tjänsten i fråga. På detta sätt kan leverantören motiveras att ge det lilla extra och tillsammans med beställare utveckla den verksamhet tjänsten avser.

Målrelaterad ersättning i Härnösand

I Härnösand har detta prövats i en upphandling av drift av två särskilda boenden, genomförd av Linda Högdal. Belöningstrappan går ut på att leverantören har rätt till målrelaterad ersättning i stigande nivå under förutsättning att viss verksamhetsutveckling genomförs under avtalets giltighetstid.

Kommunen vill på detta sätt uppmuntra leverantören att arbeta för att utveckla kvaliteten i verksamheten och på så sätt genomföra kvalitetsförbättringar som kommer brukaren tillgodo. Den målrelaterade ersättningen är kopplad till tre delmål som ska uppfyllas under avtalstiden. Förutsatt att det sista delmålet godkänts av kommunen har leverantören rätt till en belöning om maximalt fyra procent av leverantörens anbudspris.

Bara positiva omdömen

Modellen stimulerar till kvalitetsförbättringar, vilket är något som de ledande leverantörerna inom vård- och omsorgsbranschen i Sverige redan idag är bra på och därför väl tagit emot denna modell. Härnösands kommun har enbart fått positiv kritik för denna belöningsmodell. Kommentarer om att modellen är ”spännande” och ”nytänkande” har Linda Högdal fått efter upphandlingens genomförande.

Ibland kan vitesklausuler anses nödvändiga, men kanske är det så att målrelaterad ersättning är mer gynnsamt för både beställare och leverantör än just vitesklausuler – och visst blir hela avtalet mer positivt laddat?

Sofia Elmeholt
Sofia Elmeholt

Om Sofia Elmeholt

Upphandlings­controller, Härnösands kommun, prisades med "Handslaget" som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Fritiden ägnas helst åt de båda barnen samt vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *