Avbryter för att välja ”rätt” leverantör

Vi ser alltför ofta att upphandlingar avbryts för att "fel" leverantör vinner. Den upphandlande myndigheten avbryter upphandlingen och ändrar kraven i en ny upphandling så att "rätt" leverantör får affären, skriver Maria Krantz och Denise Malmström.

En upphandlande myndighet har stort handlingsutrymme att avbryta en upphandling. Enligt rättspraxis kan det ske vid bristande konkurrens, oförutsedda händelser, felaktigt utformad utvärderingsmodell eller för höga anbudspriser. Tyvärr används det också för att se till att en viss leverantör vinner upphandlingen.

Vi har sett flera sådana exempel. I en upphandling 2016 av julgåvor ställdes krav på ett lokalt utlämningsställe för gåvorna. Det visade sig att samma krav hade ställts året innan och att bara en leverantör uppfyllde kravet, övriga diskvalificerades.

Accepterar man att oavsett ansträngning kommer man inte att få kontraktet?

Kravet är ålderdomligt och försvårar för dem som ska få julgåvan. Det finns betydligt enklare sätt att få sin julklapp på än att hämta det fysiskt. Personalen kan få ett gåvokort med en kod som löses in via en hemsida. Det är enklare och ingen anbudsgivare diskrimineras. Även de företag som inte har lokal i kommunen kan konkurrera.

Efter påtryckning från anbudsgivarna valde kommunen att ta bort kravet. Kontraktet tilldelades, liksom i de fyra föregående upphandlingarna, ändå till den lokala leverantören som hade fått maximal poäng i kommunens utvärdering. Det visade sig att vinnaren inte uppfyllde de obligatoriska kraven. Kommunen uppmärksammandes på felet genom en begäran om självrättelse, men valde att stå fast vid sitt tilldelningsbeslut.

En ansökan om överprövning lämnades in, men några dagar senare valde kommunen att avbryta upphandlingen för att förfrågningsunderlaget hade utformats på fel sätt. En ny upphandling annonserades där de nya kraven var förenliga med den lokala anbudsgivarens första anbud. Myndigheten hade anpassat kraven efter det lokala företagets anbud och säkerställt att företaget kunde fortsätta som leverantörer.

Lägga ner mer resurser

Vad gör man som anbudsgivare? Lägger man ner ytterligare resurser på att ta fram ett bättre anbud eller accepterar man att oavsett ansträngning kommer man inte att få kontraktet?

Hur tror du att det gick i den här upphandlingen? Ja, just det. Den lokala anbudsgivaren vann upphandlingen, igen.

Beslut att avbryta en upphandling ska användas för att undvika att ingå avtal som inte uppfyller behovet, inte för att favorisera anbudsgivare. Det är bekymrande att avbrytande används för att rikta upphandlingar. Det riskerar att leda till att antalet anbud i offentliga upphandlingar minskar, vilket i sin tur ger högre priser och mindre innovation. Det är också respektlöst och kostsamt för anbudsgivare som lägger ner arbete på en upphandling som de inte har en chans vinna.

Denise Malmström och Maria Krantz, Ted Law

Maria Krantz
Maria Krantz

Om Maria Krantz

VD och ägare av Ted Law som hjälper anbudsgivare genom hela upphandlings­processen, från att lämna anbud till att ansöka om över­prövning samt följa upp avtal. Har jobbat med upphandling i drygt tio år, som föredragande på domstol, upphandlingskonsult och som anbudsgivare. Grundare av Anbudspriset och aktiv i FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer, där hon ansvarar för föreningens remissvar om offentlig upphandling. På fritiden löptränar Maria och umgås med vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *