Utbildning • 11 mars • Stockholm

En organisation kan välja att se upphandling och inköp på två sätt:

  • som en administrativ process där det i första hand gäller att inte göra fel

eller

  • som ett strategiskt verktyg som bidrar till att nå organisationens övergripande mål och vision

Att medverka till att nå målen för organisationen är den mest uppenbara fördelen med strategiskt inköp. Men det är också ett mer effektivt arbetssätt där inköpsresurserna koncentreras till de kategorier av varor eller tjänster som har störst strategisk betydelse för verksamheten. Det skapar också en mer central och betydelsefull roll för inköp och upphandling.

För att stötta i övergången till att arbeta strategiskt med upphandling och inköp erbjuder Inköpsrådet utbildningen Strategiskt inköp för offentlig sektor.

Utbildningen ger dig verktyg att:

  • analysera inköpsvolymer och inköpsmönster
  • forma en strategi för upphandling och inköp som stöttar organisationens mål och visioner
  • definiera passande kategorier för just din organisation
  • arbeta praktiskt och aktivt med kategoristyrning
  • bestämma lämpliga nyckeltal för att mäta nuläget samt de framtida effekterna av det strategiska inköpsarbetet

Efter kursen kan du analysera och effektivisera inköpsprocessen i den verksamhet du arbetar.

 

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 11 mars 2019
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Ordinarie pris: 6 900 kr exkl. moms
Boka tidigt-pris: 5 900 kr exkl. moms
Anmäl dig tidigt och spara 1 000 kr exkl. moms. Priset gäller till den 31 januari.

Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

 

Kursledare

Vår kursledare Tomas Näslund har mer än 9 års erfarenhet av strategiskt inköp och upphandling. Han har genomfört fler än 90 offentliga upphandlingar och varit projektledare för projekt inom P2P och e-handel. Tomas har tidigare arbetat som inköpschef på Uppsala kommun.

Sedan 2016 arbetar han som managementkonsult inom inköp och upphandling hos Ecenea Management. Tomas har genomfört över 200 utbildningsuppdrag, kurser och seminarier inom strategiskt inköp, offentlig upphandling, projektledning, kommunikation och hållbar upphandling. Han har betyget 4,7 av 5 i genomsnitt från sina utbildningsuppdrag.

 

Kursens innehåll

• Vad är strategiskt inköp?
• Inköpsprocessen och besparingspotential
• Vision, mission, mål, strategi
• KPI/nyckeltal för inköp
• Processeffektivitet
• Inköpsmognad och verktyg för att mäta
• Organisationsstruktur för inköp
• Hur inköp får mandat i organisationen
• Styrdokument för inköp
• Upphandlingsplanering som en del i verksamhetsplaneringen
• Rätt kompetenser för strategiskt inköp
• Kompetenskartläggning och verktyg för att mäta
Spendanalys
• Vad är en spendanalys?
• Varför görs spendanalyser?
• Hur gör man spendanalyser?
• Segmentering av avtal/leverantörer
Kategoristyrning (introduktion)
• Vad är kategoristyrning?
• Varför kategoristyrning?
• Kategoriträd och kategoriplan
• Tvärfunktionella team
• Kategoriledarrollen
• Analysera leverantörsmarknader

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal. Sådant beslut ska meddelas deltagaren senast 20 dagar innan kursens startdatum.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se