Utbildning • 21 nov • Stockholm

En organisation kan välja att se upphandling och inköp på två sätt:

 • som en administrativ process där det i första hand gäller att följa lagstiftningen och undvika fel

eller

 • som ett strategiskt verktyg som bidrar till att nå organisationens övergripande mål och vision

Att medverka till att nå organisationens övergripande mål är den mest uppenbara fördelen med strategiskt inköp. Men det är också ett mer effektivt arbetssätt där inköpsresurserna koncentreras till de kategorier av varor eller tjänster som har störst strategisk betydelse för verksamheten. Genom ett strategiskt inköpsarbete kan du gå från ett reaktivt arbetssätt (brandsläckning) till ett mer proaktivt arbetssätt som är värdeskapande för organisationen. Det skapar också en mer central och betydelsefull roll för inköp och upphandling.

För att stötta i övergången till att arbeta strategiskt med upphandling och inköp erbjuder Inköpsrådet utbildningen Strategiskt inköp för offentlig sektor.

Utbildningen ger dig verktyg att:

  • upprätta vision och mål samt sätta lämpliga nyckeltal för att mäta såväl nuläget som de framtida effekterna av det strategiska inköpsarbetet
  • analysera inköpsvolymer och inköpsmönster genom exempelvis spendanalys
  • forma en strategi för upphandling och inköp som stöttar organisationens mål och visioner
  • förbättra processeffektiviteten i inköpsprocessen
  • säkerställa att ni har rätt kompetenser och roller för att arbeta med strategiskt inköp
  • skapa optimal organisationsstruktur för inköpsarbetet
  • mäta mognadsgrad i inköpsarbetet
  • stärka mandatet för inköpsenheten i organisationen
  • gå från upplevelsebaserat- till faktabaserat beslutsfattande
  • definiera passande kategorier för just din organisation
  • arbeta praktiskt med kategoristyrning

Efter kursen kan du analysera och effektivisera inköpsarbetet i den verksamhet du arbetar.

Kursnivå
Kursen vänder sig till Inköps- och Upphandlingschef, Kategoriledare, Strategisk Inköpare, Inköpsstrateg och till Upphandlare som vill utveckla sina kunskaper inom strategiskt inköp.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 21 november 2019
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 6 900 kr exkl. moms
Boka tidigt-pris: 5 900 kr exkl. moms
Anmäl dig tidigt och spara 1 000 kr exkl. moms. Priset gäller till den 30 september .

Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

Vår kursledare Tomas Näslund har mer än 9 års erfarenhet av strategiskt inköp och upphandling. Han har tidigare varit Inköpschef hos Uppsala kommun och arbetar sedan 2016 hos Ecenea som managementkonsult där han hjälper offentlig sektor att utveckla sitt inköps- och upphandlingsarbete. Tomas har drivit förändringsarbete tillsammans med inköpsfunktioner inom kommuner, regioner och offentliga bolag. Tack vare sin pedagogiska förmåga används Tomas ofta som rådgivare och coach åt Inköpschefer, Upphandlare och andra roller på inköpsfunktionen. Han har genomfört över 200 utbildningsuppdrag, kurser och seminarier inom strategiskt inköp, offentlig upphandling, projektledning, kommunikation och hållbar upphandling. Han har betyget 4,7 av 5 i genomsnitt från sina utbildningsuppdrag.

Kursens innehåll

• Vad är strategiskt inköp?
• Inköpsprocessen och besparingspotential
• Vision, mission, mål, strategi
• KPI/nyckeltal för inköp
• Processeffektivitet
• Inköpsmognad och verktyg för att mäta
• Organisationsstruktur för inköp
• Hur inköp får mandat i organisationen
• Styrdokument för inköp
• Upphandlingsplanering som en del i verksamhetsplaneringen
• Rätt kompetenser för strategiskt inköp
• Kompetenskartläggning och verktyg för att mäta
Spendanalys
• Vad är en spendanalys?
• Varför görs spendanalyser?
• Hur gör man spendanalyser?
• Segmentering av avtal/leverantörer
Kategoristyrning (introduktion)
• Vad är kategoristyrning?
• Varför kategoristyrning?
• Kategoriträd och kategoriplan
• Tvärfunktionella team
• Kategoriledarrollen
• Analysera leverantörsmarknader

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal. Sådant beslut ska meddelas deltagaren senast 20 dagar innan kursens startdatum.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se