Utbildning • Stockholm


Att köpa funktion kan löna sig på ett dramatiskt sätt genom att göra en upphandling enklare och framför allt ge en betydligt bättre affär. Genom att ställa funktionskrav kan nya och mer eller mindre innovativa lösningar användas för att uppfylla köparens behov. Den här tekniken förtjänar betydligt mer användning än vad som är fallet idag.

 

 

Kursens syfte är att inspirera dig att upphandla på ett nytt sätt. På utbildningen får du lära dig hur du använder funktionskrav och alla de metoder som är väsentliga för att lyckas med en funktionsupphandling, exempelvis förhandlingar, sanktioner och en proof of concept.

Vid funktionsupphandlingar låter man leverantörerna skapa och ta ett så kallat funktionsansvar för sin lösning baserat på deras kompetens och innovativa förmåga istället för att som vid traditionell kravställning ställa detaljkrav på utförandet, produkter, etc. Vi lär dig hur du ska gå tillväga!

Utbildningen har en praktisk inriktning med fokus på hantverket inklusive konkreta exempel.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: Inget nytt datum planerat.
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-ca 15.30

Pris: 6 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

Mats Lindbäck är vd på Rådhuset Upphandling AB och MLINK AB, författare av ”Metodhandboken – upphandlarens praktiska guide för strategier, kravställning och utvärdering” samt utgivare av www.metodhandboken.se och www.utkontraktera.se.

Han har stor erfarenhet som expert inom upphandlarens hantverk. Mats har genomfört fler än 100 upphandlingar som upphandlingskonsult och har under många år utbildat upphandlare inom ett flertal stora inköpsorganisationer som lyder under LOU.

Han jobbar dagligen med praktisk rådgivning till myndigheter, landsting/regioner och kommuner som med hjälp av funktionsupphandlingar outsourcar IT.

Kursens innehåll

• Vad funktionsupphandling, funktionskrav och funktionsansvar är och vad du vinner på att köpa funktion
• När funktionsupphandling är mer eller mindre lämpligt för tjänster och varor
• Hur du kan använda förhandlingar som ett effektivt verktyg vid funktionsupphandling
• Hur totalkostnader används vid funktionsupphandling
• Utvärdering i samband med funktionsupphandling
• Varför uppföljning och sanktioner är ett helt avgörande inslag vid funktionsupphandling
• När så kallad selektering kan vara nödvändigt vid funktionsupphandling och hur du gör det
• Vitsen med att genomföra en proof-of-concept (poc) vid funktionsupphandling och hur du gör det

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 1,5 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se