Utbildning • 19 sep • Stockholm


Upphandla funktion i praktiken

Vill du bli inspirerad att upphandla på ett nytt sätt? Utbildningen förmedlar kunskap och erfarenheter om hur du upphandlar komplexa system, produkter och tjänster med fokus på de funktioner eller det resultat som uppfyller köparens behov. Det skapar en grogrund för nya och innovativa lösningar.

På kursen går vi igenom de tankesätt, processer, arbetssätt, tekniker och förhållningssätt som är knutna till innovations- och funktionsupphandling av komplexa system, produkter och tjänster.

Efter kursen har du förmåga att förstå, planera, genomföra och följa upp en affärsmässig upphandlingsprocess med funktionskrav. Du kan specificera, utvärdera, förhandla och avtala funktionella egenskaper och kommersiella villkor i affären. Kursen innehåller gott om praktiska exempel och övningar.

Sagt av tidigare deltagare:
”Lärorik och pedagogisk med bra exempel”
”Ögonöppnare”
”Givande kurs med många bra exempel så att man fick in tänket på hur man kan upphandla funktion”

Kursnivå
Utbildningen vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av att upphandla med funktion sedan tidigare.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 19 september
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Ordinarie pris:
 6 900 kr exkl. moms
Boka tidigt-pris: 5 900 kr exkl. moms
Anmäl dig tidigt och spara 1 000 kr exkl. moms. Priset gäller till den 30 juni.

Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

Vår kursledare Lennart Borghagen, civilingenjör och tidigare mångårig inköpsdirektör, arbetar sedan många år med samhällets stora och komplexa teknik- och funktionsupphandlingar inom såväl näringslivet som offentlig sektor.

Han har lång, bred och djup erfarenhet av genomförande av upphandlingar och inköp där såväl tekniska som kommersiella frågor hanteras på både strategisk och operativ nivå. Han har gedigen erfarenhet av affärsverksamhet i roller som såväl upphandlingsprojektledare som operativ upphandlare/inköpare och affärsförhandlare inom bland annat samhällets försvars-, energi-, bank-, bygg-, IT- och transportsektorer.

Lennart anlitas ofta som föreläsare och lärare vid upphandlings- och inköpsutbildningar för företag, myndigheter, universitet och professionella organisationer såväl inom som utom Sverige och uppskattas för sin förmåga att kunna förmedla komplicerade sammanhang på ett strukturerat och pedagogiskt sätt.

Kursens innehåll

• Kravspecifikationen – Att formulera funktionella krav är en konst!
• Förfrågningsunderlaget – Struktur och innehåll vid funktionsupphandling
• Leverantörsbedömning – Vad krävs av en leverantör för att kunna leverera funktion?
• Anbudsutvärdering – Process, systematik, utvärderingsmodeller och utvärderingskriterier vid funktionsupphandling
• Avtalet vid funktionsupphandling – Upplägg och lämpligt innehåll
• Förhållningssätt till leverantör – Risker och möjligheter med olika bemötande och hantering

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se