Ta kontroll över processen

Det är stort skillnad mellan hur upphandlare jobbar. Vissa är mer administratörer och klistrar in krav från beställarna i färdiga mallar. För att få till bra affärer måste vi upphandlare ta ansvar för hela processen, skriver Sofia Elmeholt.

Leda upphandlingar effektivt
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Upphandla funktion i praktiken
GDPR & offentlig upphandling
Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt

Jag kan konstatera att det finns olika typer av upphandlare i vårt avlånga land och synen på vår roll skiljer sig åt. Jag har mött upphandlare som i princip endast hanterar mallar och klipper och klistrar krav som de får levererat till sig – borde inte titeln då istället kanske vara administratör? För mig är det solklart, är man upphandlare till vardags jobbar man betydligt mer nyanserat än att klistra och klippa i elektroniska dokument.

I min roll som upphandlingscontroller jobbar jag med upphandlingsprocessens samtliga delar. Jag är mer eller mindre inblandad i behovsanalyser och jag leder ofta arbetet med marknadsanalysen. Jag vägleder kravställarna och kopplar deras tankar om krav på varor och tjänster till LOU:s grundläggande principer och även den praxis som finns inom området. Ibland lotsar jag även politiker genom upphandlingsprocessen. Inför varje upphandling sätter jag en strategi som fokuserar på hur upphandlingen ska paketeras på bästa sätt.

Förutom upphandlingsprocessens alla delar är jag också ett stöd till verksamheterna både inom inköps- och avtalsfrågor, jag utbildar både internt och externt. Vidare försöker jag sprida budskapet om offentlig upphandling och bidra till att ge en positiv bild av LOU till både medborgare och näringsidkare. Avtalen sätter jag en uppföljningsplan för tillsammans med verksamhetsansvariga och avtalscontroller. Då och då träffar jag leverantörer i både planerade och spontana möten. Jag deltar i företagsfrukostar och branschmöten för att marknadsföra offentlig upphandling till företagare i vår stad med omnejd.

I mer eller mindre varje upphandling jag genomför bollar jag strategier och beslut kring miljömål, budgetfrågor, näringslivsfrågor, politiska mål, pressade tidsplaner, dialog, marknadsläge, verksamhetsbehov, branschstandarder, rättspraxis, befintliga förutsättningar och så vidare. Den som säger att offentlig upphandling är lätt har nog inte förstått helheten och komplexiteten i yrket.

Då och då behöver jag påminna mig själv eller mina kollegor runt om i landet att lyfta blicken och fokusera på målbilden: Den bra affären. För det är ju precis det offentlig upphandling handlar om. Det handlar om att göra bra affärer inom ramen för LOU. Vi får inte gräva ner oss i mallar och rutiner och paragrafer, vi måste våga och orka arbeta strategiskt och hålla blicken högt!

Sofia Elmeholt
Sofia Elmeholt

Upphandlings­controller, Härnösands kommun, prisades med ”Handslaget” som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Fritiden ägnas helst åt de båda barnen samt vänner och familj.

Praxisdagen
Sofia Elmeholt

Om Sofia Elmeholt

Upphandlings­controller, Härnösands kommun, prisades med "Handslaget" som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Fritiden ägnas helst åt de båda barnen samt vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 reaktioner på ”Ta kontroll över processen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *