Snåriga regler för tidsfrister

Reglerna för tidsfrister är minst sagt krångliga, skriver Charlotta Holmer och efterlyser en app som gör det enklare att räkna ut.

Är det bara jag som blir galen av att försöka räkna ut tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar och anbud? Jag gör ett försök, läser § 1 kap 8 LUF. Där står det att jag ska ta hänsyn till hur komplicerad upphandlingen är och hur lång tid leverantörer kan antas behöva för att lämna anbud. Okej, jag fattar, det verkar rimligt!

Sedan ska jag välja vilket förfarande jag vill använda för den aktuella upphandlingen. Alltså på vilket sätt jag vill genomföra upphandlingen. Funderar över vad jag ska välja och varför det ens finns olika förfaranden.

Många bud om antal dagar

Om jag väljer öppet förfarande skall upphandlingen annonseras minst 52 dagar. Gäller detta då alldeles oavsett graden av komplexitet som finns i upphandlingen? Läser vidare i kapitel 8. Där står det att tiden kan förkortas om upphandlingen har förhandsannonserats bör tidsfristen vara minst 36 dagar, men aldrig kortare än 22 dagar. Vad menas egentligen med det? Tidsfristen skall vara 52 dagar, men bör vara mellan 36 och 22 dagar? Det låter mer som en rekommendation än en regel, tycker jag. Använder jag elektroniska medel för annonsen får jag förkorta tidsfristen med sju dagar och ytterligare fem om jag publicerar hela underlaget på en gång. Från vad? 52 dagar? Från den rimliga tiden jag bedömer behövs för att lämna anbudet? från 36 dagar? Eller 22?

Kan en leverantör verkligen lida skada om jag annonserar i 51 dagar i stället för 52?

Vill jag ha möjlighet att förhandla så väljer jag förhandlat förfarande men det gör det inte lättare att avgöra tidsfristernas längd. Läser § 3 ett par gånger. Jag är nog dum i huvudet, för jag fattar inte. Tid för att komma in med anbudsansökning är 37 dagar. Är det oberoende av hur komplicerad upphandlingen är? Går vidare till tidsfristen för utvalda anbudssökande att lämna sina anbud, som alltså sker enligt överenskommelse. Men om man inte kommer överens bör den vara minst 24 dagar, men inte kortare än 10 dagar. Fast om man är överens, kan det då räcka med två dagar? Alltså i de fall där upphandlingen är helt okomplicerad. Vem skrev detta och varför gäller olika tider för olika förfaranden? Vad är syftet med de här reglerna egentligen? Är syftet att ange en rimlig tidsfrist för att ta fram ett anbud? Och är det mer beroende av på vilket tillvägagångssätt jag använder för att genomföra upphandlingen än vad det är jag upphandlar och hur komplicerad upphandlingen är?

Vad är tillräcklig tid?

Behövs det verkligen lagstiftning som talar om exakt antal dagar för annonsering av en upphandling? Kan en leverantör verkligen lida skada om jag annonserar i 51 dagar i stället för 52? Lämnar man inte tillräcklig tid för att ta fram anbuden får man dåliga anbud, och det vill man inte ha. Borde det då inte reglera sig självt? Räcker det inte med att ta hänsyn till hur komplicerad en upphandling är, och att förlänga tidsfristen om det tillkommer information och upplysningar som gör att leverantörer behöver mer tid att kunna lämna ett riktigt anbud, oavsett med vilket förfarande upphandlingen genomförs.

Och om det nu ska vara så snåriga regler, kan inte någon som förstår hur man ska räkna ta fram en app som räknar ut hur lång tidsfristen ska vara?

Charlotta Holmer
Charlotta Holmer

Om Charlotta Holmer

Upphandlingskonsult på Colligio AB. Jobbar med alla typer av upphandlingar. Tycker att det är viktigt att upphandling bidrar till utveckling och förbättring av verksamheten med fokus på ett avtal som ger användaren vad den verkligen har behov av. Ägnar fritiden åt att leta efter snö att åka på. Har en bakgrund som inköpare/upphandlare på Falu Energi & Vatten AB.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

2 thoughts on “Snåriga regler för tidsfrister

 1. Jag kan hålla med om att lagens skrivning är svår att överblicka. Ett råd, istället för att nyttja en app, är att göra en tidslinjal för varje förfarande.
  Öppet förfarande skall annonseras i 52 dagar (8 kap 2§). Utöver det får man enligt 8 kap 5§ reducera tiden med 7 dagar, och enligt 8 kap 6§ med ytterligare 5 dagar i bägge fallen. En ”vanlig” öppen upphandling får alltså inte ligga annonserad kortare tid än 40 dagar.
  Och så vidare…för varje form av upphandling.
  Förhandsannonsering enligt 8 kap 4§ är ju lite klurigare. I den svenska lagstiftningen så anges att det får vara som minst 36 dagar, och inte i något fall kortare tid än 22 dagar. Sedan gäller ju både 8 kap 5 och 6§§, så 12 dagar får man dra ifrån från de 36, men hur gör man med 22 dagar? Svaret är ju givetvis att 22 dagar är det allra kortaste som tillåts vid öppet förfarande (och i selektivts anbudsperiod).
  Det som gör det här så irriterande är att man (i min mening) slarvat med strukturen i lagstiftningen (det borde kunna vara tydligare) och att man direkt felöversatt vad som gäller vid förhandsannonsering. Direktiv 2004/18/EG säger nämligen i Artikel 38s punkt 4 att ”som regel förkortas till 36 dagar, dock under inga omständigheter till under 22 dagar.” Skillnaden mellan ”som regel”, och ”som minst”, är onekligen rätt stor.
  Om de andra former får vi diskutera mera.
  Men avseende frågan om 51 dagar kontra 52 dagar, personligen uppskattar jag gränser i lagstiftning, det är redan så att vi inom LOU alltför ofta måste motivera vad som anses vara rimligt.

 2. Visst, det kan vara bra att ha något att luta sig emot när det gäller bedömningar av rimlighet, men jag tycker att det är märkligt att det ska bestämas av hur upphandlarens process ser ut istället för själva ändamålet för upphandlingen.

  I vissa fall kanske 52 dagar är alldeles för kort tid, om det som ska lämnas anbud på kräver väldigt mycket tid och jobb från anbudsgivarna. Frågan blir då, ifall det på något sätt skulle medföra att en anbudsgivare lider skada, är det avgörande då ifall anbudstiden varit 52 dagar, eller rimligheten i tidsfristen med hänsyn till upphandlingens ändamål?

  Jag menar att bedömning av rimlig anbudstid måste man ju ändå göra i varje enskild upphandling, och jag tycker inte att förfarandet ska styra det.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *