Slipp cv-granskning: gör ett urval

På en snabbrörlig arbetsmarknad kan de cv:n som lämnas med anbuden i en konsultupphandling vara inaktuella långt innan avropen påbörjas. Emma Björnbom har hittat en alternativ metod i form av urvals-cv.

I ramavtalsupphandlingar av konsulttjänster efterfrågas oftast konsulter med specifik kunskap. Kompetensen ska i sin tur ofta verifieras i anbudet med cv, curriculum vitae, för de konsulter som avses att genomföra uppdrag till den upphandlande myndigheten under avtalsperioden.

Det den upphandlande myndigheten vill veta med kravställandet är att anbudsgivaren kan leverera de tjänster som de facto behövs. Fast ett cv bevisar egentligen inte det.

Inte heller kan anbudsgivaren garantera att de konsulter som offereras i anbudet faktiskt är de som kommer att utföra uppdraget när det väl är dags. Anbudsgivaren kan inte utlova att någon av de offererade konsulterna inte avslutar sin anställning, är sjuk, föräldraledig eller helt enkelt upptagen med något annat uppdrag.

Inaktuella cv:n

Cv:n blir snabbt inaktuella. De kan vara passé redan vid tilldelningsbeslut – innan avtalet ens är ingånget.

För att underlätta vid anbudsgivning, samt vid administrering av inkomna anbud, där vi på köparsidan granskar mängder med cv:n, har jag hittat ett sätt att effektivisera. Det känns onödigt att anbudsgivare ska skicka in cv efter cv för tilltänkta konsulter redan i anbudsgivningen.

Istället har jag provat med att utforma ett krav som innebär att anbudsgivaren får inkomma med cv för en eller ett par namngivna, faktiska, konsulter som denne förfogar över. Syftet är då, genom att anbudsgivaren gör detta urval, att den upphandlande myndigheten kontrollerar eller utvärderar anbudsgivarens kapacitet och resurs för att tillsätta rätt och relevant kompetens för uppdrag.

Vi på köparsidan vinner tid på att inte granska cv

Vid utvärderingen av cv kan vi då utvärdera anbudsgivarens kapacitet genom dennes konsult och kravställa att likvärdig eller motsvarande kompetens sedan blir aktuell vid själva avropet.

Urvals-cv, med faktiska konsulter, kan lämpligtvis användas vid besvarande av fiktiva avropscase. Utvärdering av cv kan också med fördel användas tillsammans med intervjuer av de namngivna konsulterna, då i utvärderingssyfte.

Vi på köparsidan vinner tid på att inte granska cv efter cv, vilka kanske inte ens är aktuella vid avropet. Samtidigt går det att snabbt att, utifrån hur väl anbudsgivaren prickar rätt, göra en bedömning av förmågan att tillsätta rätt och relevant kompetens i avropscaset med de utvalda cv:na.

Emma Björnbom

Om Emma Björnbom

Strategisk inköpare på Sveriges Television med inriktning på tjänsteupphandlingar, stora som små, av till exempel revision, utbildning och events. Arbetade tidigare vid Stockholms läns landsting. Drivs av att skapa en nära relation till verksamheterna och till dem som i slutändan ska använda sig av slutna avtal. Med en snart tvåårig son, sambo och två bonusbarn är det ständigt full fart med lek, bus och kompisar hemma hos Emma.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *