Kalla in insatsstyrkan!

Sverige ska få en nationell upphandlingsstrategi. Det applåderas av Fredrik Tamm som menar att civilminister Ardalan Shekarabi nu behöver en insatsstyrka. Den styrkan arbetsuppgift skulle bli att forma ett hundrapunktersprogram för effektivare offentlig upphandling – där tio procent utan vidare kan sparas.

Det är glädjande att vi i civilminister Ardalan Shekarabi har en befälhavare över den offentliga affären som visar prov på ett modernt ledarskap. Att själv gå i bräschen för hur man för dialog med marknadens aktörer, i syfte att komma fram till bästa sättet att utveckla den offentliga affären, är världsklass! Ett annars lite väl överambitiöst mål som många satt upp, men inte nått fram till.

Jag har haft förmånen att vara med på en av de två hearings som genomfördes med Upphandlingsmyndighetens Ylva Mannervik i spetsen. Dessutom ingick jag i Ardalans Upphandlingspolitiska forum.

Det som präglar båda dessa tillfällen är viljan att lyssna in marknadens aktörer. Att sedan alla inte är förberedda – eller inte tar vidare väl vara på tillfället att prata direkt med vår civilminister – är lite fundersamt. Detta eftersom man annars ser flera av dem stå längst fram på barrikaderna och ropa Dialog! Dialog! Dialog!

Själv hade jag förberett mig genom att formulera några relativt konkreta förslag. Det som kanske skapade mest uppmärksamhet, och som också användes i sammanfattningen av den första hearingen, handlade om Ardalans insatsstyrka.

Idén är att kalla in några av Sveriges bästa och mest sakkunniga personer i hur man gör bättre offentliga affärer för att under ett år skapa förändring. Rent praktiskt handlar deras jobb om att jobba fram en hundrapunktslista över hur man på enklaste sätt frigör delar av de cirka 800 miljarder kronor som offentlig sektor köper för varje år.

En tioprocentig effektivisering skulle innebära 80 miljarder att investera i en modern välfärd. Eller täppa till underskotten som verkar stå för dörren under 2016.

Tricket är att göra upphandlingsfunktionen till en styrfunktion istället för en stödfunktion. Ge uppdragen till dem som gör affärerna istället för till dem som gör budgetarna.

Här är DoubleChecks förslag på åtgärder kopplat till regeringens fyra frågeställningar:

Vilka insatser behövs för att främja dialogen?

Inför konsultcheckar att användas för dialog eller för upphandlingsstöd, framför allt för SME-företagen. Medel från Tillväxtverket som delas ut av exempelvis länsstyrelser och/eller Almi.

Hur får man till en kulturförändring i offentlig sektor?

1. Ställ krav på ökad transparens. Låt alla berörda av offentliga affärer få insyn och bidra till att granska för korrekta och bra offentliga affärer.

2. Ge Ardalan en insatsstyrka med de bästa rådgivarna på den offentliga marknaden för att ta fram en hundrapunktslista över hur man gör bättre affärer genom uppföljning och bättre upphandlingar.

3. Använd Arbetsgivarverket för att fortbilda generaldirektörer och visa på slöseriet – 80 miljarder kronor kan frigöras.

Vad bör den nationella upphandlingsstrategin innehålla?

1. Faktiska värden som visar fördelningen av inköpen och avropen per delmarknad och typleverantör.

2. Konkreta handlingsalternativ för ledningar i det offentliga om hur upphandlingen flyttas från stödfunktion till en styrfunktion.

Hur bör strategin den förankras för att få genomslag?

1. Genomför ett kunskapslyft av alla med attesträtt samt politiker.

2. Kravställ inköpsstrateg i ledningsfunktion.

Fredrik Tamm

Om Fredrik Tamm

Engagerad entreprenör inom affärsområdet offentlig marknad. Grundare av företagsgruppen DoubleCheck som erbjuder unik affärsinformation och inköpsfakta för den offentliga marknaden samt konsulttjänster inriktade på att skapa bättre offentliga affärer för både leverantörer och köparsidan. Är även initiativtagare till intresseorganisationen FSOL, Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer, som är en branschneutral aktör med syfte att skapa en bättre fungerande offentlig marknad. Livet består i övrigt av en förtjusande hustru och tillsammans sysselsätts vi av fem barn.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *