Hämta idéer från andra branscher

Att snegla på hur upphandlingsmodellerna ser ut i andra branscher än den upphandlingen gäller kan ge nya perspektiv och idéer, skriver Sofia Elmeholt.

Upphandlingar som riktas till olika branscher ser lite olika ut och jag tror att det ofta kan vara bra att överenskommelser finns om exempelvis mallar, lägsta nivåer på villkor och så vidare mellan upphandlande myndigheter och branscherna. Ibland finns det tysta överenskommelser, som inom exempelvis livsmedelsbranschen, ”man brukar ju upphandla livsmedel på ett visst sätt…”. Oavsett om det är dokumenterade överenskommelser eller inte så kanske det ibland kan vara smart att snegla på en annan bransch än den bransch ens upphandling egentligen avser för att få lite idéer. Vi kan väl sno det smarta och lämna det som inte känns aktuellt därhän?

Försök öka konkurrensen

Den sista upphandlingen jag gjorde för Härnösands kommun avsåg accessnät för kommunen och det kommunala energibolaget. Historiskt sett hade denna upphandling haft endast en anbudsgivare vid varje försök till konkurrensutsättning. Budskapet från kommunens IT-enhet och de referenspersoner som deltog i upphandlingsprojektet var att de ville att jag skulle göra vad jag kunde för att försöka öka konkurrensen. Ett sådant uppdrag var självklart något som föll mig i smaken.

Tänk i nya banor

Jag som fortfarande hade livsmedelsupphandlingarna färskt i minnet tänkte att det kanske kunde vara en smart idé att tänka sortimentsupphandling här. Att vi skulle öppna för delat anbud hade vi redan kommit fram till, men det här gav upphandlingen en helt ny dimension. Upphandlingen delades upp i tre olika delområden: Fiberbaserad högkapacitet, Kopparbaserad lågkapacitet och Svartfiber. Varje delområde hade ett antal förbindelser, vilka skulle prissättas för sig, minst 75 procent av de angivna förbindelserna skulle prissättas för att anbudet skulle godkännas. De förbindelser som inte prissattes fick ett belastningspris. På detta sätt kunde fler fiberleverantörer lämna eget anbud istället för som underleverantör. Inom IT-upphandlingar är detta, vad jag vet, inte ett vanligt tillvägagångssätt och det blev otroligt spännande att se hur leverantörerna skulle reagera på detta.

Lyckat resultat

Resultatet blev som önskat, en ökad konkurrens. Fyra anbud inkom och kommunen fick direktavtal med två olika leverantörer. Dessa hade även sedan tidigare varit involverade i kommunens avtal för accessnät, men då var den ena underleverantör till den andra.

Modellen för upphandlingen kan säkert filas på än mer till nästa tillfälle för upphandling av accessnät, men visst är det intressant att vidga sina vyer lite vad gäller hur upphandlingar modelleras!

Sofia Elmeholt
Sofia Elmeholt

Om Sofia Elmeholt

Upphandlings­controller, Härnösands kommun, prisades med "Handslaget" som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Fritiden ägnas helst åt de båda barnen samt vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *