Går det att ställa krav på bolagsform i upphandlingar?

När kan en upphandlande myndighet ställa krav på anbudsgivarens bolagsform? Joakim Lavér reder ut begreppen.

Fråga från läsare: Går det att ställa krav på exempelvis bolagsform eller att anbudsgivaren ska ha revisor? När kan det i så fall vara lämpligt?

Joakim Lavér svarar: Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav på en bestämd juridisk form för att en leverantör eller grupp av leverantörer ska få lämna en anbudsansökan eller ett anbud. Däremot finns i praxis exempel på att det ansetts vara förenligt med upphandlingsreglerna att ställa krav på en viss bolagsform för fullgörande av kontraktet i fråga.

Kammarrätten i Stockholm har exempelvis gjort bedömningen att ett krav på att ett konsortium, efter tilldelning och för fullgörande av kontraktet ifråga, skulle bilda ett aktiebolag inte stod i strid med LOU (se mål 5795-10).

Kammarrätten tog i sin dom fasta på att upphandlingen ifråga berörde hela den statliga sektorn, var komplex och uppgick till betydande ekonomiska värden, varför kravet fick anses vara proportionerligt. Den upphandlande myndigheten får däremot inte ställa krav på en bestämd juridisk form för att en leverantör eller grupp av leverantörer ska få lämna en anbudsansökan eller ett anbud.

Anpassa krav upphandlingens syfte

Kammarrätten framhöll också att det i proportionalitetsprincipen ligger att myndigheten inte ska ställa andra eller högre krav på leverantörerna än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med kravet. Med andra ord ska krav anpassas efter sina syften och om det finns ett mindre ingripande sätt att uppnå syftet med kravet, ska detta mindre ingripande sätt användas. En upphandlande myndighet kan alltså ställa krav på viss bolagsform eller att anbudsgivaren har en revisor för fullgörande av kontraktet i fråga, förutsatt att kravet framstår som proportionerligt i förhållande till de syften som ska uppnås i upphandlingen.

Måste fylla en funktion

Om/när det kan vara lämpligt att ställa ett dylikt krav är en bedömning som får göras från fall till fall av den upphandlande myndigheten. Generellt sett kan dock sägas att om kravet inte fyller någon egentlig funktion och det inte finns någon tydlig koppling mellan kravet och upphandlingsföremålet går kravet antagligen utöver vad som är nödvändigt och kan då inte ställas i upphandlingen.

Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Går det att ställa krav på bolagsform i upphandlingar?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *