Finns en tidsfrist när jag avbryter en upphandling?

Fråga, svar Måste jag ange en tidsuppgift motsvarande avtalsspärr när jag beslutar att avbryta en upphandling? Joakim Lavér svarar på den läsarfrågan.

Fråga: När jag beslutar att avbryta en upphandling, måste jag ange en tidsuppgift motsvarande avtalsspärr?

Joakim Lavér svarar: Nej, något krav på att ange en tidsfrist finns inte men det finns flera tidsfrister kopplade till ett avbrytande av en upphandling. Det uppkommer av naturliga skäl ingen avtalsspärr när en upphandlande myndighet eller enhet avbryter en upphandling. Likväl uppkommer skyldighet att lämna en underrättelse om att upphandlingen har avbrutits.

Av 16 kap. 12 § LOU följer att skyldigheten för upphandlande myndigheter att underrätta om avbrytande av en upphandling inträder när en inbjudan att lämna anbud har gått ut. När ett beslut om att avbryta en upphandling har fattats, löper vidare en frist från och med det att en underrättelse om beslutet har skickats till berörda anbudssökande och anbudsgivare och inom vilken leverantörer kan ansöka om överprövning av beslutet att avbryta upphandlingen.

Fristen för att överpröva ett avbrytandebeslut löper på tio dagar om underrättelse om beslutet skickades med elektroniska medel, och på 15 dagar om underrättelsen skickas på annat sätt, till exempel med vanlig post. Av 16 kap. 12 § LOU följer även att det av underrättelsen om avbrytandet måste framgå skälen för beslutet.

Joakim Lavér - få din fråga besvarad
Skickar

Texten uppdaterad 2016-11-16 klockan 16:07 med ett tydligt svar på frågan.

Joakim Lavér

Om Joakim Lavér

Advokat och partner på Hannes Snellman Advokatbyrå. Ansvarig för Hannes Snellmans upphandlings­verksamhet i Stockholm. Har arbetat med upphandlingsfrågor allt sedan Sveriges EU-inträde och biträder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i tvister och med upphandlingsrättslig rådgivning. Tycker om utmaningar och sätter alltid klientens intresse i främsta rummet. Stolt pappa till tre barn. Spelar gärna golf och gillar att gå på fotboll och hockey.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

3 thoughts on “Finns en tidsfrist när jag avbryter en upphandling?

  1. Du har rätt, frågan besvaras inte uttryckligen. Nu har vi kompletterat texten med ett tydligt svar på grundfrågan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *