En nyckel till politiska mål

Strategiskt använd offentlig upphandling är en nyckel för att nå politiskt satta mål. Det menar Sofia Elmeholt som värnar det lokala perspektivet och varmt rekommenderar att bättre involvera politikerna i upphandlingsprocessen.

Offentlig upphandling handlar inte bara om att göra rätt och få billigaste möjliga kostnad. Det handlar framför allt om att göra bra affärer. Självklart ska dessa affärer göras inom ramarna för LOU, men se även till att använda offentlig upphandling strategiskt som en nyckel för att nå politiskt satta mål.

Det gäller att vi nyttjar möjligheterna vi har istället för att se upphandling som ett hinder eller ett nödvändigt ont. Senaste åren har upphandling lyfts på nationell nivå, inte minst genom Ardalan Shekarabi.

Aldrig tidigare har väl en civilminister engagerat sig så mycket för offentlig upphandling som han gör? Men vi måste också ta till oss detta – och lyfta frågan högre på kommun-, landstings- och myndighetsnivå.

Det är enligt mig också viktigt att behålla frågan på kommunnivå och jag syftar då på inköpscentralers vara eller icke vara. Det är inte alltid en större volym ger lägre pris eller bättre affär. Framför allt gynnas inte SME-företag av att man håller uppe volymerna. Risken är snarare att de missgynnas.

Jag tror det är viktigt att frågorna lyfts i sitt kommunala sammanhang, om det nu är en kommun du arbetar i, nära beställare, beslutsfattare, politiker och medborgare. Visst är många små upphandlande enheter i behov av att kunna göra avrop från en del inköpscentraler för att hinna med upphandlingsarbetet. Ur den aspekten är det viktigt att de finns, men jag tror inte att den bästa lösningen ligger i fler stora inköpscentraler.

Jag vill också slå ett slag för att engagera politikerna i upphandlingsprocessen. Härnösands kommun har vid några tillfällen haft politiska referensgrupper till upphandlingar. I upphandlingarna har det, utöver referensgruppen med sakkunniga från verksamheten, även funnits en referensgrupp med förtroendevalda politiker.

Detta har visat sig vara framgångsrikt, då politikerna blivit insatta redan från början och sedan följt upphandlingen genom hela processen. Inga överraskningar har då landat på deras bord när beslut om tilldelning väl ska fattas, varken ur ekonomiska, kvalitetsmässiga eller hållbara aspekter. Att jobba med en politisk referensgrupp är lämpligt i större, strategiskt viktiga upphandlingar och bör vara väl förankrat för att undvika att processen utsätts för onödig försening.

Sofia Elmeholt
Sofia Elmeholt

Om Sofia Elmeholt

Upphandlings­controller, Härnösands kommun, prisades med "Handslaget" som landets bästa offentliga upphandlare år 2014. Är civilekonom i grunden och har tidigare jobbat med redovisningsfrågor. Med devisen ”kreativ inom lagens ramar” vill hon se mer dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Fritiden ägnas helst åt de båda barnen samt vänner och familj.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *