Utbildning • 13-14 mars • Stockholm

Att upphandla IT är komplext med speciella utmaningar, inte minst gällande säkerhet. Hur vet du om det bästa alternativet är att outsourca eller behålla verksamheten i organisationen? Vilka krav ska du ställa och hur utformar du dem? Hur följer du upp IT-avtal? Under två intensiva heldagar där teori kombineras med praktik får du kunskap i allt från behov till utvärdering av avtal.

Utbildningen är upplagd som en spegelbild av en IT-upphandling, med början i behovsanalys, via upphandling och avtal för att avrundas med metoder för att följa upp avtal. Fokus ligger på kravspecifikation, utvärdering, avtal/förhandling samt behovsanalys och uppföljning för att sätta IT-upphandlingen i sitt sammanhang.

Vi varvar teori med praktik – hela tiden baserat på verkliga case från både lyckade och mindre lyckade upphandlingar. Du får med dig mallar och checklistor hem som direkt kan användas i den egna verksamheten.

Vill du bli en kvalificerad IT-upphandlare med fokus på upphandling av IT-system är detta utbildningen för dig!

[metaslider id=”28597″]

Sagt av tidigare deltagare:
”Kursen tar dig igenom hur en komplex IT-upphandling kan genomföras utan att tappa detaljerna”

”Vad duktig han är! Petter känns riktigt kompetent inom området och var väldigt lätt att lyssna på”

”Bra och omfattande”

Kursnivå
Utbildningen vänder sig till dig som är upphandlare men har liten eller ingen erfarenhet av att själv upphandla it-system. Målgrupp är även it-tekniker, it-systemförvaltare eller liknande som medverkar i upphandlingar av it-system.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 13-14 mars 2019
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 13 800 kr exkl. moms

Erbjudande: Vi erbjuder er en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

Kursledare

Petter Ulander, i grunden civilekonom, är vd på AdviceU och har arbetat som IT-upphandlingsrådgivare i 20 år med alla typer av standardsystem både i privat och offentlig sektor.

Han jobbar dagligen med att assistera köpare av IT-system och IT-tjänster i upphandlingens olika faser som framtagande av anbudsunderlag, offertutvärdering, framtagande av avtalsförslag och genomförande av avtalsförhandlingar.

Petter är en flitigt anlitad föreläsare och utbildare inom IT-upphandling, exempelvis anlitas han som en del i Dataföreningens Certifierad CIO-program, inom delmomentet IT-upphandling.

Kursens innehåll

INFÖR UPPHANDLING

Upphandlingsprojektering
• Omfattning
• Avgränsningar
• Paketering

Kravfångst
• Funktion
• Användbarhet
• Teknik
• Säkerhet
• Leveransförmåga
• Kommersiella villkor
UPPHANDLING

Dokumentation
• Anbudsinbjudan/Upphandlingsdokument
• Kravspecifikation
• Prisformulär

Utvärderingsmetoder
• Kvalitet
• Pris

Praktiskt arbete med utvärdering
• Läsa anbud
• Kompletterande frågor
• Systemdemonstration
• Användartester
AVTAL

• Avtalstyper
• Innehåll
• Viktiga punkter
• Allmänna bestämmelser

Avtalsförhandling
• Förberedelser
• Förhandlingsteknik
• Avslut
• Råd och tips

Leveransuppföljning
• Införandeprojekt
• Leveransmodell
• Leveranskontroll

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal. Sådant beslut ska meddelas deltagaren senast 20 dagar innan kursens startdatum.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se