Utbildning • 16 maj • Stockholm

Inför en förhandling är det många strategiska och operativa frågor att ta ställning till och hantera. Hur identifierar du exempelvis ett behov av att förhandla – och kan du förhandla om allt? Och vilka juridiska och formella aspekter måste du känna till? Här hjälper vi dig att bli en bättre förhandlare genom att lära dig förhandlingsteknik i praktiken!

På utbildningen lär du dig hur det blir en ”bättre affär” genom att förhandla, hur du ska göra för att ta hand om det förhandlingsutrymme som säljaren reserverat inför en väntad förhandling och vilka psykologiska behov som kan styra dig som förhandlare.

Vi kikar också på viktiga frågor som risk för lobbying och otillbörlig påverkan, och hur du hanterar överdriven representation och erbjudanden om otillbörliga förmåner. 

Efter kursen har du kunskaper i vad som är nödvändiga och tillräckliga egna förhandlingsresurser och hur du säkrar dem samt hur du organiserar dina egna resurser. Du känner också till vilka roller som återfinns i en förhandlingsorganisation och hur du får alla i det egna förhandlingsteamet att dra åt samma håll.

 

Kursnivå
Utbildningen vänder sig till dig som har liten eller ingen erfarenhet av att använda förhandling i upphandlingar.

Boka din plats till utbildningen redan i dag!
Du anmäler dig enkelt här till höger, eller längre ned på sidan om du använder en mobiltelefon.

Datum: 16 maj 2019
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm
Tid: kl. 9.00-16.00

Pris: 6 900 kr exkl. moms
Erbjudande: Vi erbjuder en mängdrabatt på 900 kr exkl. moms för varje ytterligare deltagare utöver den första. (Gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.)

Frågor? Kontakta oss på bokning@inkopsradet.se

 

Kursledare

Vår kursledare Lennart Borghagen, civilingenjör och tidigare mångårig inköpsdirektör, arbetar sedan många år med förhandlingar och förhandlingsteknik med tillämpning inom upphandling och inköp inom såväl näringslivet som offentlig sektor.

Han har lång, bred och djup erfarenhet av genomförande av framgångsrika förhandlingar där såväl tekniska som kommersiella frågor hanteras på både strategisk och operativ nivå. Han har gedigen erfarenhet av förhandlingar i roller som såväl förhandlingsrådgivare som operativ förhandlingsledare och förhandlare inom bland annat samhällets försvars-, energi-, bank-, bygg-, IT- och transportsektorer.

Lennart anlitas ofta som föreläsare och lärare vid förhandlingsutbildningar för företag, myndigheter, universitet och professionella organisationer såväl inom som utom Sverige och uppskattas genom sin förmåga att kunna förmedla komplicerade sammanhang på ett strukturerat och pedagogiskt sätt.

 

Kursens innehåll

• Identifiering av förhandlingsbehov, syfte, mål, legala och organisatoriska förutsättningar
• Förhandlingsprocessen - de olika stegen
• Förhandlingsförberedelser
• Parternas relationer
• Beslutsfattande i förhandling
• Vanliga fällor och fel vid förhandling
• Dagordningen som förhandlingshjälpmedel
• Förhandlingens struktur och genomförande
• Principer för förhandlingsavslut
• Strategier och taktiska utspel
• Informationsflödet vid förhandling
• Organisation och resurser för förhandling
• Olika förhandlingsmodeller
• Att hantera förhandlingsspelet
• 10 goda råd inför förhandling
• Förhållningssätt till motparten

Kursintyg

Efter genomförd utbildning erhåller du Inköpsrådets diplom.

Bokningsvillkor – klicka för att se

Fram till 30 dagar före utbildningens datum går det att avboka helt utan kostnad. Därefter kan platsen fram till 2 dagar innan utbildningens datum kostnadsfritt överlåtas till annan person.

Avbokning och överlåtelse av utbildning måste göras skriftligen via mejl till bokning@inkopsradet.se och blir giltig efter bekräftelse från Inköpsrådet. Vid överlåtelse debiteras avgiften i samband med den först bokade utbildningen.

Kursavgiften betalas mot faktura eller kreditkort. Vid fakturering är betalningsvillkoren 30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2 procent per månad. Påminnelseavgift om 60 kronor tas ut för varje skickad påminnelse. Fakturering sker i anslutning till bokningen.

Mervärdesskatt 25 procent tillkommer på angivna priser. Fakturering sker från AB Garamond (559023-5221) med bankgiro 5025-6643.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att vid kursledares förhinder eller sjukdom ersätta denne med likvärdig kursledare.

Inköpsrådet förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid ett för lågt deltagarantal. Sådant beslut ska meddelas deltagaren senast 20 dagar innan kursens startdatum.

Deltagarlistan blir tillgänglig digitalt för deltagarna på utbildningen. Meddela oss om du inte vill ha ditt namn på deltagarlistan.

Programmet är preliminärt och kan ändras.

Mängdrabatt gäller endast bokning som görs vid ett och samma tillfälle.

Du godkänner att dina uppgifter lagras. Du kan när som helst ta del av, uppdatera och radera de uppgifter du har lämnat genom att kontakta oss. Här kan du läsa om vår Integritets- och personuppgiftspolicy.

Frågor? Kontakta Inköpsrådet på bokning@inkopsradet.se