Daniel Oredsson
Daniel Oredsson höjer betyget. Foto: Östra Göinge kommun.

Utskällda kommuner höjer betyget

Trots att det stormat en del kring Östra Göinge upphandlingar är anbudsgivarna nöjda med kommunens arbete inom området. Fjolårsresultatet är det bästa sedan mätningarna påbörjades.

Östra Göinges byggupphandlingar har hårdbevakats av lokalpressen. Fast de företag som lämnar anbud till Östra Göinge och Osby kommuners upphandlingar är, enligt en enkät som den gemensamma upphandlingsenheten har gjort, nöjdare än vad pressbevakningen kan ge intryck av.

Faktum är att fjolårsresultatet är det bästa sedan mätningarna inleddes år 2015. Den genomsnittliga poängen på en femgradig skala (där högst betyg är 5) blev 4,37, vilket är en ökning från 2017 års 4,16.

– Det är roligt att anbudsgivarna fortsätter att tycka vi gör ett bra jobb. Det motiverar oss i vårt arbete att utveckla inköpsarbetet ytterligare, säger Daniel Oredsson, upphandlingschef i Östra Göinge och Osby.

Han säger att det är svårt att peka ut något specifikt förbättringsområde med anledning av enkätsvaren. Ökat fokus på behovsanalys och kravställande utlovas dock:

– Detta för att både göra det tydligare för leverantörerna vad vi efterfrågar och hitta bättre lösningar för verksamheterna.

I Svenskt Näringslivs undersökningar av företagsklimatet ingår frågor om upphandling. Här ligger Östra Göinge över riksgenomsnittet medan Osby placerar sig betydligt sämre.

– En bidragande orsak till Osbys låga siffror är nog att ett par upphandlingar för några år sedan där näringslivet haft synpunkter har fått särskild uppmärksamhet på ett negativt sätt.

Daniel Oredsson tror att skillnaderna främst beror på hur undersökningarna gjorts. Kommunerna har riktat sig till leverantörer som faktiskt lämnat anbud i en upphandling.

– Svenskt Näringslivs undersökning handlar om attityd och riktar sig till näringslivet i allmänhet. De som svarar behöver inte ha deltagit i någon upphandling som vi gjort.

Kommunernas undersökning innehåller åtta påståenden. Till de frågor som leverantörerna har fått ta ställning till hör bland annat tydlighet i förfrågningsunderlag och bemötande. Enkäten skickades till samtliga leverantörer som lämnat anbud till de båda kommunerna under 2018. Av 182 tillfrågade svarade 77, vilket ger en svarsfrekvens på runt 42 procent.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *