Upphandling med dubbla vinnare

Havs- och vattenmyndigheten upphandlar en ovanlig tjänst – att ta upp ”spökgarn” ur havet. En vinst inte bara för miljön utan även för yrkesfisket, som drabbats hårt av coronakrisen.

Coronakrisen har fått färskvarumarknaden och även restaurangmarknaden att störtdyka. Något som slagit hårt mot yrkesfisket.

Men nu uppstår en ny möjlighet tack vare en upphandling som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, gör. Omkring 3,6 miljoner kronor har öronmärkts för att yrkesfiskare ska dragga upp så kallade spökgarn.

Gamla fiskeredskap som förloras eller dumpas i havet kan nämligen fortsätta att ”spökfiska” år efter år. Redskapen snärjer in fåglar, fiskar och andra marina djur som kvävs eller svälter ihjäl. Varje år beräknas 10 000 nya redskap försvinna bara i Östersjöområdet.

Moderna svårnedbrytbara konstfibermaterial i fiskeredskapen har lett till att problemen ökat. Redskap av plast försvinner inte, utan blir kvar länge i vattnet. När de till slut bryts ner sönderdelas de till mikroplast, som tar sig in i näringskedjan och påverkar ekosystemen.

– De skadar stort den marina miljön och djurlivet. Dessutom fragmenteras fiskeredskap på sikt till mikroplaster som orsakar ytterligare skador. Därför önskar vi få upp så mycket spökfiskande redskap som möjligt ur havet, säger Charlotta Stadig, utredare på HaV.

Myndigheten påbörjar inom kort en öppen upphandling för att teckna avtal med ett antal yrkesfiskare som ska göra draggningarna på havsbottnen. 

– Vi har kunnat stötta några projekt tidigare där man sökt och fått bort spökgarn. Men det är ett tids- och resurskrävande arbete. Det finns stora mängder kvar så det känns väldigt bra att nu kunna göra en satsning på att få upp fler förlorade fiskeredskap ur havet, säger Charlotta Stadig.

Insatserna koncentreras till Södra Östersjön, Öresund och Västkusten, områden som enligt tidigare draggningar innehåller särskilt mycket gamla nät.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *