Minna Karhunen
Minna Karhunen avänder inköpskraften. Foto: Suomen Kuntaliitto.

Upphandling löser samhällsmål

Upphandling ses i Finland som en nyckel för att nå strategiska samhälleliga målsättningar. Ett nytt samarbetsforum formulerar nu riktlinjer för att den offentliga inköpskraften ska användas än mer aktivt.

I Finland upphandlas det årligen för motsvarande cirka 375 miljarder kronor. Ett nybildat samarbetsforum arbetar sedan en tid tillbaka för att använda den inköpsvolymen för att nå strategiska samhälleliga målsättningar.

Till de utmaningar som delvis kan lösas med hjälp av offentliga upphandlingar hör miljö, konkurrenskraft, arbetslöshet och främjande av innovationer.

Enligt Minna Karhunen, vd för Kommunförbundet, kan ingen på egen hand stoppa exempelvis klimatförändringen:

– Samarbetet mellan kommun och stat spelar därför en väsentlig roll. Offentliga upphandlingar är ett utmärkt verktyg för detta.

Upphandlare vid stat och kommun är inbjudna till strategidiskussionerna. Företrädare för leverantörer och intresseorganisationer deltar också. Tanken är att brett samarbete ska bädda för framgång.

Samarbetsforumet är förankrat på hög nivå. Päivi Nerg är understatssekreterare och tillhör Finansministeriets högsta tjänstemannaledning:

– Vi har hittills saknat en gemensamt överenskommen uppfattning och ett diskussionsforum för de målsättningar som kan främjas genom offentliga upphandlingar, säger hon.

En gemensam strategi för offentlig upphandling, som gäller hela landet, ska vara klar hösten 2020. Målet är att de riktlinjer som dras upp ska följas av offentliga organisationer.

Redan idag upphandlar stat och kommun i Finland tillsammans genom den gemensamt ägda inköpscentralen Hansel.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *