”Upphandling är en möjlig svag länk”

Klas Friberg

Klas Friberg om året som gått. Foto: Säpo.

Det finns brister i hur de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället hanteras. Säpo pekar ut upphandlingar som en svag länk i säkerhetsskyddskedjan.

Ett ökade underrättelsehot mot Sverige ställer krav på hur de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället hanteras. Även om det blir bättre finns det enligt Säkerhetspolisens årsbok för 2018 fortfarande brister i arbetet med säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddade upphandlingar.

Säkerhetspolischef Klas Friberg välkomnar därför den nya säkerhetsskyddslagen som börjar gälla den 1 april:

– Lagen ställer höga krav på myndigheter och företag när det gäller deras säkerhetsskyddsarbete. Det här är avgörande, inte minst när vi nu bygger upp vårt totalförsvar.

År 2016 genomförde Säpo en säkerhetsskyddsinventering hos ett hundratal myndigheter. I fjol gjordes en uppföljning – och det visar sig att många brister kvarstår.

Säkerhetsskydd beskrivs som ett system av åtgärder, en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk. Upphandlingar pekas i årsboken ut som en möjlig svag länk och det var en av anledningarna till Säpos deltagande vid Upphandlingsdagarna 2018.

Ett framgångsrikt sätt att bygga säkerhetskultur i en verksamhet är att lyfta in den i kärnverksamheten. De myndigheter som hanterar generella säkerhets­ och säkerhetsskyddsfrågor i sin kärnverksamhet är även de som hanterar sitt eget säkerhetsskydd bäst. 

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *