Ted Stalte
Ted Stalte värnar leverantörsrelationerna. Foto: SKI.

”Vi vill veta vad leverantörerna tycker”

SKL Kommentus Inköpscentral vill bli bättre på leverantörsrelationer. I denna strategiska satsning ingår bland annat enkäter i samband med alla upphandlingar och träffar med leverantörer och branschorganisationer.

Förenklingsutredningen Malmö

På SKL Kommentus Inköpscentral arbetas det inte enbart med att fånga upp behoven hos dem som använder ramavtalen. SKI vill nu bli bättre på leverantörsperspektivet.

Ted Stalte, ansvarig för leverantörsrelationer på SKI, förklarar vikten av att behandla företagen som självklara samarbetspartners:

– Vi vill lyssna på och ha goda relationer med marknaden för att få veta vad den tycker och skapa ett leverantörsdrivet utvecklingsarbete, säger han och betonar att det borgar för avtal där såväl leverantörer som SKI:s kunder är vinnare.

Med start i september skickar inköpscentralen därför ut en frågeenkät i samband med alla upphandlingar. Enkäten går till alla företag som tittat på upphandlingen, alltså även de som valt att inte lämna anbud.

Externa remisser före upphandlingarna, därefter anbud och enkäter på det. Finns det risk för att leverantörerna inte mäktar med?

– Nej, det tror jag inte, säger Ted Stalte som är väl medveten om att tid är en bristvara.

Han noterar att leverantörer har ett stort intresse av att föra dialog med SKI och andra offentliga aktörer:

– Om vi inte får tillräckligt med respondenter från näringslivet så beror det sannolikt på att vi frågar på fel sätt eller vid fel tidpunkt. Då får vi ändra på hur och när vi frågar.

Enkäten är en del i en strategisk satsning för att med hjälp av leverantörernas åsikter utveckla processen och på sikt höja nöjdhetsindex. Här ingår även träffar och kontakter med branschorganisationer knutna till de olika ramavtalskategorierna. En specifik plan för leverantörsmöten, workshops och gemensamma branschaktiviteter håller på att ta form.

– Med enkätsvar och löpande dialog genom hela upphandlingsförloppet förädlar vi vårt tillvägagångssätt och höjer kvaliteten på våra ramavtal.

Ted Stalte garanterar att enkäterna inte hamnar i byrålådan. Svar och åsikter kommer att bli tillvaratagna och analyserade. Även andra upphandlande myndigheter och enheter kommer att kunna lära:

– Vi kommer visa resultat på vår webbsida.


Kvalificerad IT-upphandlare
Tillämpningen av upphandlingskontrakt
Upphandla funktion i praktiken
Kommunicera bättre med leverantörer och verksamhet
Leda upphandlingar effektivt

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *