Toivo Heinsoo
Toivo Heinsoo blir granskare. Foto: Erja Lempinen.

Utreder kaos för att slippa upprepning

Höstens problem med leveranser av material till hälso- och sjukvården i fem regioner ska granskas. Syftet är att förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Den 1 oktober tog Apotekstjänst över leveranserna av sjukvårdsmaterial till regionerna Sörmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro från Mediq. Massiva problem uppstod från start, vilket tvingade regionerna att ställa in planerade operationer.

Varuförsörjningen fungerar nu bättre. En del problem kvarstår dock fortfarande i mitten av november.

Efter samråd med respektive politisk ledning har regiondirektörer beslutat att tillsätta en gemensam utredning av höstens händelser. Toivo Heinsoo har utsetts till särskild utredare.

Uppdraget är att utreda orsakerna till de bristande och bristfälliga leveranserna. Regionerna vill skaffa sig ett underlag för att kunna fatta nödvändiga beslut i syfte att förebygga att en liknande händelse inträffar igen. Att kunna begränsa effekterna av en sådan händelse är också viktigt.

Utredaren ska gå igenom upphandlingsprocessen och hur övergången till ny tredjepartsleverantör skedde. Hanteringen av den brist på material som uppstod ska belysas – liksom informationsflödena.

Det handlar alltså inte om att gå på djupet i enskilda verksamheters problem de konsekvenser som uppstod för enskilda patienter.

Toivo Heinsoo har erfarenhet från olika statliga utredningar. Fram till i augusti 2016 var han landstingsdirektör i Stockholms läns landsting och har i den positionen fått kritik för upphandlingar rörande Nya Karolinska Solna, NKS.

Regeringen har också agerat efter Varuförsörjningens kaotiska höst. Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap har redan fått tilläggsdirektiv. Uppdraget är att överväga och analysera nödvändiga åtgärder för att förebygga och hantera situationer med brist på hälso- och sjukvårdsmaterial samt läkemedel då inte någon allvarlig händelse påverkar försörjningen.

Toivo Heinsoos rapport ska redovisas i juni 2020.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *