Behcet Barsom
Behcet Barsom har en alternativ plan. Foto: Region Örebro län.

”Uppfyll avtal eller tappa del av affären”

Varuförsörjningsnämnden skickar ett ultimatum till Apotekstjänst som haft stora problem med leveranserna av sjukvårdsmaterial. Börjar företaget inte leverera enligt avtal tar Onemed nästa år över leveranserna av sjukvårdsmaterial till en region.

De fem mellansvenska regioner som samverkar i Varuförsörjningen rapporterar att leveranserna av sjukvårdsmaterial fungerar allt bättre. De brister som fortfarande finns hanteras genom att vårdverksamheterna i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro län och gör egna kompletterande beställningar direkt från leverantörerna av sjukvårdsmaterial.

– Som vi alla har sett under hösten är sjukvården helt beroende av tillgången till material. Det är ett känsligt system, som man måste ha respekt för, säger Behcet Barsom, kristdemokratisk ordförande för Varuförsörjningsnämnden.

Mer material än tidigare levereras i tid, även om det fortfarande är långt kvar till ett normalläge.

– Vår bild är att vården har tillräckligt med material för att kunna bedrivas på normalt sätt, även om det ännu inte fungerar enligt det som är avtalat.

Den lösning som arbetats fram är att låta Onemed tar över leveranserna till en region. Det innebär ett tjugoprocentigt affärstapp för Apotekstjänst.

Fast Varuförsörjningsnämnden och regionerna avvaktar med att genomföra denna förändring. Man vill inte ta risken att göra en radikal förändring under jul- och nyårshelgerna.

– Vi kommer noga att bevaka de fortsatta leveranserna och om vi inte är nöjda kommer vi självklart att skynda på beslutsprocessen.

Behcet Barsom pekar på vikten av att inte handla överilat, utan att hitta en klok och genomtänkt lösning:

– Den ska vara bra för alla parter och som dessutom hålla för en juridisk granskning.

Apotekstjänst har, som Inköpsrådet tidigare berättat, klagat på brister i den databas över artiklar som man fått. Enligt Behcet Barsom undersöks detta närmare, men det är för tidigt att ta ställning till frågorna som handlar om orsaker och ansvar.

– Det kommer att bli föremål för fortsatta diskussioner med distributören, och med stöd av juridisk expertis.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *