SCB
SCB gör slut med Evry. Foto: Sten-Åke Stenberg, Mostphotos.

Svårt att intervjua till lägsta pris

Lägsta pris på telefonintervjuerna var ingen formel för framgång för SCB. Myndighetens rapport till regeringen visar att inte heller tilläggsavtal och prisuppräkning kunde säkra datakvaliteten.

Upphandlat callcenter har levererat undermåligt underlag till SCB. Detta tvingade myndigheten att i höstas omarbeta arbetslöshetsstatistiken. Av SCB:s rapport till regeringen kring händelserna framgår tydligt de problem som varit med Evry.

Evry kammade hösten 2017 hem intervjuarbetet med arbetskraftsundersökningarna genom att presentera det lägsta priset av tre anbudsgivare. Redan sommaren 2018 darrade kvaliteten i leveransen, främst på grund av en oerfaren intervjuarkår.

Det visade sig snart också att företaget behövde mer betalt för att få verksamheten att fungera. Förklaringen var att många urvalspersoner hade blivit svårare att komma i kontakt med sedan avtalet skrevs. Detta hade SCB dock svårt att hålla med om.

I det knakande samarbetet undersökte SCB om man kunde säga upp avtalet. Fast i och med att den egna intervjupersonalen fått gå var det omöjligt att återta intervjuandet i egen regi.

Valet blev att lätta på plånboken. En prisjustering och ett tilläggsavtal om extra insatser, för att Evry inte skulle sluta att ringa på kvällar och helger, var det bedömdes fungera bäst visavi LOU. Detta hjälpte föga. En process för att avveckla avtalet, något som skedde i november i fjol, inleddes.

Evry medger att man inte fullt ut levt upp till kraven i avtalet. Johan Nygaard är ansvarig:

– I det här fallet har callcenterverksamheten inte kunnat leva upp till våra högt ställda krav och standarder. Vi ser allvarligt på avvikelserna och säkerställer att förbättringsåtgärder vidtas.

Avvikelserna handlar främst om den kontaktstrategi som reglerar hur många kontaktförsök som ska göras med en urvalsgrupp och inom vilka intervall. I den externa granskning som företaget låtit genomföra påpekas att SCB haft god insyn i Evrys utförande av uppdraget.

Samtidigt avslöjar SVT Nyheter att Evry inte är ensam bland SCB:s underleverantörer att ha kvalitetsproblem. Även Mind Research, ägt av Origo, har slirat med leveranser och felaktigheter i intervjuer.

SCB:s statistik ligger till grund för samhällsinsatser och politiska beslut. Därför är det så viktigt att det inte finns tvivel om uppgifternas korrekthet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Svårt att intervjua till lägsta pris

  1. Jag kan inte se vad lägsta pris som utvärderingsgrund har med kvalitetsproblemen i uppdraget att göra (såsom rubriken ger uttryck för). De båda omständigheterna har ju inte riktigt med varandra att göra eftersom det är fråga om kvalitetsbrister i sådan grad att de aldrig skulle accepterats oavsett utvärderingskriterier.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *