Skolskjuts
Skolskjuts i alla väder. Foto: Roland Magnusson, Mostphotos.

Kraftsamlar efter dikeskörning

Dalatrafik har betalat rejält för mycket för upphandlade serviceresor. Efter ignorerade varningar, revision, fyra arbetsbefriade medarbetare och polisanmälan försöker Region Dalarna nu bringa reda och stoppa pengarullningen.

Stora belopp har i onödan runnit ut från Region Dalarna till de upphandlade leverantörerna av serviceresor. Inköpsrådet har tidigare rapporterat om KPMG:s utredning som pekar på att entreprenörerna under en tvåårsperiod fått 50-100 miljoner kronor för resor som inte utförts.

Revisionen ger bland annat vid handen att IT-systemet, SAM 3001, använts felaktigt. Dalarnas Tidningar skriver dock att systemleverantören Malmator redan för flera år sedan, men utan respons, varnade regionen för att dess kostnader låg över andra regioners nivåer.

Karin Stikå Mjöberg är regiondirektör vid Region Dalarna. Hon säger att man nu kraftsamlar inom kollektivtrafikförvaltningen. Ordinarie ledningsgrupp förstärks under övergångsperiod med resurser från Region Dalarnas centrala förvaltning, bland annat med en upphandlingsjurist och en analyschef.

– Dels ska den ordinarie verksamheten ledas av Joakim Bergman, dels ska vi åtgärda de problem som identifierats.

Till de prioriterade uppgifterna hör att säkerställa rutiner för ledning, styrning, kontroll och uppföljning av verksamheten. En översyn av de tilläggsavtal som tillkommit efter trafikavtalens tecknande står också på listan.

Nästa vecka ska regionen träffa de båda entreprenörerna, Keolis och Sambus, som fått kryddad betalning. Bilden av deras ”skuld” kompliceras av omvänd fakturering där regionen skriver ut fakturorna.

– Det viktiga är nu att så fort som möjligt stoppa de felaktiga utflödena av pengar och skapa stabilitet i våra IT-system, säger Karin Stikå Mjöberg.

Redan när härvan började rullas upp i fjol arbetsbefriades tre chefer. Nyligen stängdes ytterligare en medarbetare vid kollektivtrafikförvaltningen av. Två av de fyra har lämnat Dalatrafik.

Företagets vd gick med en årslön i avgångsvederlag. Därefter kom regiondirektören överens med trafikchefen om upphörd anställning per den 31 augusti. Fram till dess är han arbetsbefriad.

Enligt KPMG kan pengarullningen ha pågått så länge som från år 2014. Polisutredning pågår.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *