Konkurrensverket
Konkurrensverket vill ha synpunkter på ärendeprioriteringen. Foto: Catharina Biesèrt.

Konkurrensverket vill prioritera så här

Konkurrensverket utreder inte alla upphandlingsrelaterade tips och klagomål. Sållning sker enligt en prioriteringspolicy – som nu är på väg att revideras.

Kommentus metodhandboken

Det flyter in en hel del tips om tveksamma upphandlingar till Konkurrensverket. Verket har dessutom egen omvärldsbevakning i syfte att hitta övertramp.

Fast alla tips och klagomål utreds inte fullt ut. Urvalet av ärenden att gå vidare med görs utifrån en särskild prioriteringspolicy, som nu står under omarbetning, där olika omständigheter viktas mot varandra.

Det allmänpreventiva syftet och behovet av vägledning väger tungt. Ett ärende kan prioriteras där ett tillsynsbeslut eller en ansökan om upphandlingsskadeavgift kan förväntas hindra flera upphandlande myndigheter eller enheter från att göra fel.

Affärer på stora belopp, uppmärksamhet i media och flera inkomna klagomål ökar chansen för att ett ärende väljs ut. Konkurrensverket analyserar också om utredningsinsatsen är proportionerlig i förhållande till förutsättningarna att nå resultat.

De flesta tillsynsärenden skrivs av med hänvisning till policyn. ”Konkurrensverket bedömer att det inte är motiverat att fortsätta utreda ärendet” är en ofta förekommande mening i dessa beslut. En annan vanlig anledning till avskrivning är att det inte längre är möjligt att ansöka om upphandlingsskadeavgift på grund av att tidsfristen har löpt ut.

Senast den 15 april vill Konkurrensverket ha synpunkter på sitt utkast till ny prioriteringspolicy.

Kommentus metodhandboken

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *