Karin Lunning
Otillåten direktupphandling enligt Karin Lunning. Foto: Ola Hedin.

Tipsare får Härjedalen i gungning

Konkurrensverket fick ett anonymt tips om att Härjedalens kommun bröt mot upphandlingsreglerna. Nu krävs kommunen på böter för att vid sidan av ramavtalet ha köp av bemanningstjänster.

Härjedalens kommun har sedan år 2016 haft problem med sitt ramavtal för bemanningstjänster till socialtjänsten. Leverantörerna har haft svårt att leverera tillräckligt många konsulter.

Trots att problemen var kända under lång tid har kommunen enligt Konkurrensverket inte följt upp avtalet. Istället har bemanningstjänster köpts från andra leverantörer – sammanlagt tio avtal har slutits vid sidan om ramavtalet.

Under fjolåret direktupphandlades tjänster för närmare 3,5 miljoner kronor, vilket vida överstiger det belopp då en upphandling i regel ska annonseras. Övervakande myndighet ansöker nu om att Härjedalen ska betala 260 000 kronor i upphandlingsskadeavgift.

– Det är viktigt att upphandlande myndigheter löpande ser över sina avtal och sätter in resurser när befintliga avtal inte tillgodoser myndighetens behov, säger Karin Lunning, ställföreträdande generaldirektör för Konkurrensverket.

Det var ett anonymt tips till som ledde till att en utredning kring de otillåtna direktupphandlingarna startade.

– Tips är ett viktigt komplement till vår omvärldsbevakning och hjälper oss att se till att upphandlingsreglerna följs.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *