Euro
Nya tröskelvärden inom EU. Foto: EU-kommissionen

FÖRST PÅ INKÖPSRÅDET

Snart höjs direktupphandlingsgränserna

Vid årsskiftet justerar EU-kommissionen tröskelvärdena för offentlig upphandling. Det betyder bland annat att vi får nya direktupphandlingsgränser för åren 2020 och 2021.

EU-kommissionen justerar vart annat år tröskelvärdena för offentlig upphandling. Igår blev det klart vilka belopp som kommer att gälla för åren 2020 och 2021.

I euro sänks vissa värden, men i svensk valuta handlar det överlag om ökningar jämfört med idag. Omräkningen till nationella valutor sker på grundval av valutakursutvecklingen under de två föregående åren.

För varor och tjänster blir tröskelvärdet för statliga myndigheter 139 000 euro, motsvarande 1 427 377 kronor, från kommande årsskifte. Kommuner, landsting, allmännyttiga bolag, föreningar och stiftelser får en höjning till 2 197 545 kronor (214 000 euro).

För välfärds-, sociala och andra särskilda tjänster gäller 750 000 euro (7 701 675 kronor).

Tröskelvärdet för byggentreprenader blir 5 350 000 euro (54 938 615 kronor). Denna gräns gäller samtliga upphandlande myndigheter.

Inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster blir det nya tröskelvärdet för varor och tjänster 428 000 euro (4 395 089 kronor).

De nya beloppen påverkar gränsen för direktupphandling – som är en procentsats av tröskelvärdena. För kommuner och landstings LOU-upphandlingar gäller 28 procent av tröskelvärdet.

Till kommande årsskifte väntas därför en uppjustering av direktupphandlingsgränsen från 586 907 kronor till 615 312 kronor. För LUF/LUFS-upphandlingar gäller 26 procent av tröskelvärdet. Dagens 1 092 436 kronor blir 1 142 723 kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

7 thoughts on “Snart höjs direktupphandlingsgränserna

 1. Är det inte så att den väntade nya direktupphandlingsgränsen enligt LOU avrundas fel i artikeln? Den nya gränsen är 615 312,6 kronor. Det är nog rimligt att anta att denna siffra kommer att avrundas till 615 313 kronor.

  (Jämför hur man 2016 avrundade direktupphandlingsgränsen enligt LUF, 3 820 645*0,28=993 367,7, vilket avrundades till 993 368).

  1. Hej,

   Ja, du har nog rätt i att jag avrundat fel. Svaret får vi när regeringen fastställer gränserna, oklart dock när detta sker.

   //Per på Inköpsrådet

 2. Jag kanske har missförstått men regeringen justerar väl inte direktupphandlingsbeloppet? Direktupphandlingsbeloppet är väl en direkt följd av tröskelvärdet, d.v.s. 28 procent? Om tröskelvärdet höjs så höjs väl även direktupphandlingsbeloppet? Eller?

  1. Hej,

   Regeringen justerar indirekt direktupphandlingsbeloppet genom att anta nya tröskelvärden. Det officiella tillkännagivande har inte kommit än, vad jag vet. Ändrar i texten, tack JF och Cineasten för medhjälp till en tydligare text.

   //Per på Inköpsrådet

 3. Precis JF, regeringen tillkännager enbart tröskelvärden, inte direktupphandlingsgränser.

  Direktupphandlingsgränsen räknar man själv fram genom en procentsats av ett i lagen angivet tröskelvärde. I exempelvis LOU är det 28 procent av tröskelvärdet som gäller för en upphandlande myndighet som inte är en central upphandlande myndighet vid upphandling av varor och tjänster.

  Jag tänker att det är osannolikt att beloppet kommer att avrundas nedåt, eftersom decimalen är 6.

Lämna ett svar till Cineasten Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *