Pär Larshans
Pär Larshans vill se mer återvunnet. Foto: Ragn-Sells.

”Regeringen bör använda sina verktyg”

Regeringen är enligt Ragn-Sells dålig på att styra sina myndigheter mot mer återvunnet material vid upphandling. Miljöföretagets granskning pekar mot att regleringsbrev och andra styrdokument skulle kunna användas mer offensivt.

Regeringen satsar på att ställa om Sverige till ett cirkulärt samhälle. Fast kraften av statliga myndigheters upphandlingar av varor och tjänster, som uppgår till närmare 200 miljarder kronor på år, borde enligt Ragn-Sells användas bättre.

Företaget anser att regeringens styrning skulle kunna vara betydligt mer offensiv. Endast 24 av de 149 statliga myndigheter som själva upphandlar och som besvarat Ragn-Sells enkät säger att de i regleringsbrev och andra styrdokument uppmanas att eftersträva en större andel återvunnet material när de upphandlar produkter.

Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells, uppskattar att regeringen vill ställa om Sverige till ett cirkulärt samhälle:

– Det borde vara självklart att den använder ett av sina viktigaste verktyg för att skynda på omställningen genom att uppmana myndigheterna att välja återvunnet material när de köper varor.

Av de 149 myndigheterna svarar 23 procent att de prioriterar produkter som är helt eller delvis producerade av återvunna material framför andra produkter. Mer än hälften, 53 procent, prioriterar inte återvunnet. Resterande 24 procent svarar att de inte vet.

– Genom att kräva mer återvunnet material när de köper in varor har myndigheterna en jättemöjlighet att ge omställningen till en cirkulär ekonomi en rejäl knuff framåt, säger Pär Larshans.

Lagen om offentlig upphandling öppnar för möjligheten att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. Det kan till exempel innebära krav på vissa arbetsrättsliga villkor, krav på hållbara drivmedel eller en viss andel återvunnet material i varor som elektronik eller byggmaterial.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *