Boel Godner
Boel Godner vill vara laglig i brådskan. Foto: Angelica Vallgren.

Konsulter fixar boende i andra hand

Samarbetet mellan Södertäljes och Hemsö om nytt vård- och omsorgsboende går möjligen mot lagen. Ramavtalade konsulter till kommunens fastighetsbolag ska ro affären i hamn för att sedan upplåta boendet i andra hand.

Södertälje kommun har brist på vård- och omsorgsboenden. För att snabbt komma till skott med en utbyggnad är kommunen på väg att genomföra en affär med företaget Hemsö Development som sannolikt kommer att granskas i sömmarna.

Det nya boendet i kvarteret Hantverkaren 2 i Hovsjö, där Hemsö har en tomt, ska inte upphandlas i sin helhet. Den planen avslöjas av Länstidningen.

Istället kommer entreprenadavtalet att handlas upp av konsulter som Telge Fastigheter redan har ramavtal med. Därefter avser det av kommunalt helägda fastighetsbolaget att hyra ut boendet i andra hand till kommunen som ska sköta driften i egen regi.

Till tidningen säger Boel Godner, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande, att man vill agera in om lagens råmärken:

– Det finns vad jag förstår inget prejudikat i Sverige kring den här hanteringen.

Kommunstyrelsens bedömning är att föreslagen process är förenlig med lagen om offentlig upphandling. Genom att använda redan av Telge Fastigheter ramavtalsupphandlade konsulter och handla upp hela entreprenaden enligt LOU är bedömningen att projektet uppfyller kraven i enlighet med LOU.

Boendet beräknas får runt 70 platser. Södertälje blickar när det kommer till utformningen mot två liknande vård- och omsorgsboenden: i Halmstad (Fyllinge) och Staffanstorp (Vikhem).

Enligt Telge Fastigheter bör en skälig hyreskostnad understiga 12 miljoner kronor år beräknat på en hyrestid av 20 år. Bedömningen görs utifrån en beräknad preliminär total byggkostnad inklusive drift och underhåll.

Samarbetsavtalet mellan Södertälje kommun och Hemsö Development om hur projektet ska genomföras bekräftar ett nära samarbete. Hemsö ska exempelvis ansvara för att förfrågningsunderlag tas fram med hjälp av Telgekoncernens ramavtalsupphandlade konsulter inför upphandling av entreprenadavtalet samt projektleda erforderliga konsulter.

Om ingen invänder mot upplägget väntas inflyttning kunna ske i slutet av år 2021.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Konsulter fixar boende i andra hand

  1. Jo det finns prejudikat.
    Se Konkurrensverkets rapport ”Fallgropar vid entreprenadupphandlingar”.
    Malmö stad försökte för en tid sedan att genomföra ett likartat projekt men det gick inte bra.

Lämna ett svar till PO Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *