Conny Callin
Conny Callin ser allvarligt på överdebiteringen. Foto: SKI.

Inköpscentral garanterar leksaksrabatt

ABA Skol har överdebiterat offentliga kunder som köpt lekmaterial på ramavtal. SKL Kommentus Inköpscentral ser nu till att köparna går skadelösa.

ABA Skol har inte lämnat utlovade rabatter på avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal Lekmaterial 2013. Efter ett administrativt fel har rabatter på katalognettopriser inte lämnats.

Kurt Grönsund, upphandlingsstrateg i Klippan, var den som larmade. Han beräknar kommunens uteblivna rabatt till 30 000 kronor – för ett år.

Conny Callin, marknadschef på SKL Kommentus Inköpscentral, kan idag inte bedöma hur stort belopp som sammanlagt överdebiterats. Det handlar om en 40-procentig rabatt och han säger att felet funnits sedan avtalet trädde i kraft år 2014. Avtalet har använts av 120 kommuner.

– Vi är förtvivlade, ilskna och samtidigt förvånade av ett fel av den här magnituden. Självklart ska avropare kunna lita på att ramavtalsleverantörerna håller sina löften.

ABA Skol har lovat avroparna rättelse. Fast för att få återbetalning måste varje berörd enhet redovisa feldebiterat belopp genom att mejla in fakturaunderlag, och att det ska ske senast i februari.

Det kravet har fått upphandlare att slå bakut. Är det inte en märklig ordning att den som felat inte också får arbetet med att reda ut problemen?

– Vi har kommit överens med ABA Skol om att tillsammans ekonomiskt ersätta de avropare som behöver ta hjälp för att gå igenom sina inköp och skicka in återkrav, säger Conny Callin som är väl medveten om att början på året är en hektisk period ur administrativ synvinkel.

Gäller fortfarande den sista februari som deadline?

– Även den som kommer in med underlag senare ska givetvis få rättelse.

På inköpscentralen kommer man också att behöva ta fram miniräknaren. Den ramavtalsersättning som ABA Skol betalar bygger på försäljningssummor, vilket innebär att korrigering måste ske också här.

Det aktuella ramavtalet gäller fram till den 18 maj 2018.

ABA Skol har inte besvarat Inköpsrådets frågor kring hur det kunde bli så här.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *