Lars Stjernkvist
Lars Stjernkvist vill ha pengar tillbaka. Foto: Norrköpings kommun.

Avropade före detta kolleger

Norrköpings kommun har med revisorshjälp utrett digitaliseringsdirektörens konsultköp. Rapporten avslöjar bland annat ett omfattande anlitande av hans förra arbetsgivares konsulter.

Norrköpings kommuns digitaliseringsdirektör och andra medarbetare inom avdelningen får kritik. De har under åren 2018 och 2019 överskridit sina befogenheter när det gäller avrop av tjänster och varor från ramavtal.

Revisionsbyrån KPMG gör bedömningen att regler har brutits och att otillåten direktupphandling har förekommit. Det utesluts inte att kommunen riskerar lida skada på grund av otillåten direktupphandling.

– KPMG har funnit ungefär samma brister som förvaltningen upptäckte under vår granskning. Jag delar den bild och de slutsatser som ges, säger Martin Andreae, kommundirektör i Norrköping.

Av rapporten framgår att digitaliseringsavdelningen under våren 2019 genomfört avrop, som saknat stöd i kommunstyrelsens delegationsordning, för närmare 120 miljoner kronor. De avrop som gjort utanför avtal uppgår till åtminstone 12 miljoner kronor.

Utredarnas uppfattning är att digitaliseringsdirektören inte säkerställt finansiering och full kostnadstäckning. Vederbörande har inte följt kommunens interna regelverk och har heller inte rapporterat om avdelningens prognostiserade underskott till närmaste chef.

– Under hösten har digitaliseringsavdelningen arbetat intensivt med att minimera skadorna, utbilda medarbetare och skapa ordning och reda.

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande, inväntar nu vad polis och åklagare kommer fram till med anledning av den polisanmälan som gjorts.

– Vi ska också undersöka alla möjligheter att återfå en del av de pengar som kommunen förlorat på detta, summerar han.

KPMG:s revisorer har inte intervjuat digitaliseringsdirektören eftersom det bedömdes kunna störa polisutredningen.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *