Anna Ulfsdotter Forssell
Anna Ulfsdotter Forssell vill förenkla bort CPV. Foto: Martin Agfors.

Neeej, rör inte min CPV-kod

Visst kan CPV-nomenklaturen kännas komplicerad och ibland används fel nummer vid upphandlingar. Ändå rycker två tunga remissinstanser ut till kodernas försvar sedan förenklingsutredningen föreslagit ett slopande.

Upphandlande myndigheter och enheter ska inte vara begränsade till att använda CPV-nomenklaturen för att kategorisera icke direktivstyrda upphandlingar. Det är ett av många förslag från Förenklingsutredningen.

Enligt utredningen uppfattas CPV-kodningen inte sällan som besvärlig. Trots att det slås fast att koderna underlättar för leverantörer att hitta intressanta affärstillfällen är slutsatsen att deras försvinnande skulle förenkla.

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket tycker att det är en dåligt underbyggd idé. Konkurrensverket avstyrker förslaget om att sluta kräva CPV-kod utan att den ersätts av en annan obligatorisk klassificering. Det noteras att EU-kommissionen initierat en översyn av CPV-nomenklaturen.

I avsaknad av någon annan standardisering av upphandlingar bör CPV-koder enligt verket fortsätta att användas även på det icke direktivstyrda området.

Även Upphandlingsmyndigheten drar en lans för CPV-koderna. Förutom att underlätta för leverantörer att hitta relevanta uppgifter bedöms de ha stor betydelse för möjligheten att samla in statistik.

I remissvaret uttrycks förvåning över att utredningen sagt nej till CPV, men inte redogjort för något alternativ. Myndigheten noterar att i princip inga svenskannonserade upphandlingar saknar CPV-kod. Klart att den kan bli fel någon gång ibland, men bedömningen är att det bör kunna förbättras med ökat stöd.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *