Stefan Hansson
Stefan Hansson efterlyser mer resurser för kontroll. Foto: Lena Dahlström.

”Leverantörerna bör bevakas löpande”

Kommunpolitikerna bör ta kontroll över upphandling, avsätta mer resurser och se till att leverantörerna löpande följs upp. De slutsatserna drar LO-distriktet i Stockholm från sin färska undersökning av länets kommuners upphandlingar.

LO-distriktet i Stockholms län har genom åren intresserat sig för hur länets kommuner kontrollerar och följer upp sina upphandlingar. Av årets granskning, som sker för sjunde gången, framgår att det fortfarande finns brister.

Stefan Hansson är kanslichef vid LO-distriktet i Stockholms län. Han slår fast att kommunerna är stora upphandlare och har ett ansvar för att skattepengar används på ett sätt som är till fördel för hela samhället:

– Med bättre rutiner och genom att avsätta mer resurser till kontroll och uppföljning kan den offentliga upphandlingen bidra till att få bort fusket, skapa rättvisare konkurrens mellan företagen och bidra till schysta villkor för dem som arbetar i verksamheterna.

Den senaste undersökningen pekar på väl magra resurser, både personellt och ekonomiskt, på upphandlingsavdelningarna. Det gäller inte minst för uppföljning. Bara drygt fyra av tio kommuner kontrollerar löpande att de företag som kommunen har upphandlat följer lagar och förordningar. Kontroll av även underleverantörer är än mer ovanligt.

– En fungerande upphandlingsverksamhet minskar skattefusket och förbättrar arbetsvillkor, konkurrens och kvalitet, säger Stefan Hansson.

Mot bakgrund av de förändringar som skett inom upphandlingsområdet förvånas LO-distriktet också över att många inköpspolicies är rätt ”dammiga”. Nära sex av tio kommuner har en policy som är antagen innan år 2017.

Samtidigt noteras en del förbättringar som att fler kommuner än tidigare har automatisk bevakning av sina leverantörer. Många kommuner uppger att de har kunskaper om de tjänster som upphandlas och skulle kunskaperna saknas tas hjälp av konsulter.

Undersökningen bygger på en enkät till länets samtliga kommuner. Av Stockholms läns 26 kommuner har 21 stycken deltagit.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *