Samtal
Samtal pågår. Foto: Andrey Popov.

Kunde inte anställa: köpte mot reglerna

Region Gotland har haft svårt att få tag på socialsekreterare och socionomer. Nu ska förvaltningsrätten ta ställning till om regionen ska få böta för gjorda direktupphandlingar.

Bristen på socionomer slår hårt mot många, ofta mindre, kommuner. För att klara omsorgen om invånarna sliras det på upphandlingsreglerna vid köp av just denna typ av bemanningstjänster.

Konkurrensverket har tidigare invänt mot hur kommuner som Ragunda och Sölvesborg upphandlat socionomtjänster. Nu tar övervakande myndighet även Region Gotland i örat.

Konkurrensverket anser att socialnämnden i regionen har gjort en otillåten direktupphandling av socialsekreterare och socionomer. För det anses 530 000 kronor vara en rimlig upphandlingsskadeavgift enligt verkets ansökan till förvaltningsrätten.

– Det är viktigt att planera upphandlingar på ett sådant sätt att otillåtna direktupphandlingar inte sker, säger Rikard Jermsten, generaldirektör vid Konkurrensverket.

Region Gotland har under en längre period haft svårt att rekrytera socionomer. För att tillgodose behovet har man köpt bemanningstjänster. Först under hösten 2018 fanns en annonserad upphandling i form av ett dynamiskt inköpssystem.

Fast även efter att det systemet sjösattes har direktupphandlingar gjorts. Under 2018 har nämnden direktupphandlat bemanningstjänster inom yrkena socialsekreterare och socionomer för över sju miljoner kronor.

– När upphandlingar annonseras enligt reglerna så att fler leverantörer har möjlighet att lämna anbud ökar möjligheterna att göra den bästa affären till de bästa villkoren, säger Rikard Jermsten.

Region Gotland försvarar sig med att man kämpat hårt för att anställa, men inte lyckats, och att det finns det rimliga förklaringar till direktupphandlingarna.

– Vi har under 2019 förändrat vårt sätt att anlita konsulter och vår ambition är att under 2020 inte anlita några konsulter alls, säger Christina Godarve, avdelningschef för individ- och familjeomsorgen vid Region Gotland.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *