Polis
Stopp för polisens passupphandling. Foto: Lars Hedelin.

Kammarrätten prövar passupphandling

Förvaltningsrätten friade polisens uppmärksammade upphandling av passtjänster. Nu blir det en ny granskning sedan kammarrätten beviljat prövningstillstånd.

IKEA

Polismyndighetens upphandling av persondokument och passystem fick, kanske lite oväntat, godkänt av förvaltningsrätten. Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning avslogs för sex veckor sedan på samtliga punkter.

Safran klagade bland annat på bristande objektivitet. Företaget argumenterade att kontakterna mellan leverantören och två utpekade nyckelpersoner har avvikit från vad som är normalt i en relation mellan leverantör och beställare – och menade att detta har gynnat Svenska Pass som vann upphandlingen där Safran blev tvåa.

Klart är att tonen i leverantörskontakterna har varit förtrolig. Polisen tonar i och för sig ned de båda medarbetarnas betydelse i upphandlingsprocessen. De utpekade har enligt myndigheten inte haft möjlighet, varken direkt eller indirekt, att påverka det materiella innehållet i förfrågningsunderlaget, bedömning av inkomna ansökningar eller fattade beslut i upphandlingen.

Däremot förnekas inte de möten, middagar och resor som framkommit i Dagens Nyheters granskning. Förvaltningsrätten godtog myndighetens förklaring om att detta skett inom ramen för löpande förvaltning av det befintliga avtalet.

Förvaltningsrätten ser inte att polisen skulle ha förfarit på ett sätt som otillbörligt gynnat Svenska Pass. Inte heller har utvärderingsmodellen frångåtts enligt domen.

Inte oväntat har förvaltningsrättens dom överklagats. Nu väntar kammarrättens prövning av fallet sedan prövningstillstånd beviljats.

Det omtvistade kontraktet är värt över 700 miljoner kronor.


Easyfairs period 2

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *