Anna König Jerlmyr
Anna König Jerlmyr. Foto: Lieselotte van der Meijs.

Jätteupphandling med vässade krav

Stockholms stad stora upphandling av vuxenutbildning pågår som bäst. Kraven på utbildningsföretagens dialog med arbetsgivarna skärps – och det gör även uppföljningen.

Just nu genomför Stockholms stad en ny upphandling av vuxenutbildning. Sammanlagt handlar det om uppdrag värda 2,4 miljarder kronor. Förhoppningen är att ingå nya avtal under hösten för att allt ska vara klart för start i början av nästa år.

– Med stadens nya upphandling av vuxenutbildningen breddar vi utbudet av utbildningar och säkerställer samtidigt att utbildningarna matchar arbetsmarknadens behov, säger Anna König Jerlmyr, moderat finansborgarråd.

Till de krav som Stockholms stad ställer på utbildningsanordnarna hör att ha dialog med relevanta branscher för att säkerställa att utbildningarnas innehåll motsvarar kompetensbehovet. Samtidigt ska alla yrkesutbildningar kunna erbjudas i kombination med studier i svenska för invandrare (SFI).

– Den grönblå majoritetens ambition om en tät dialog med näringslivet går hand i hand med den nya upphandlingen.

Ett antal reformer av vuxenutbildningens innehåll och struktur genomförs. Målet är att SFI-elever ska bli klara snabbare genom exempelvis tilldelad kurstid, sammanhållna grupper och en ersättning till utbildningsanordnare som delvis är villkorad att eleverna klarar kursen och får godkänt betyg.

Fredrik Lindstål är arbetsmarknads- och integrationsborgarråd för Centern. Han förklarar att SFI ska kunna kombineras med alla yrkesutbildningar för att eleven snabbare ska komma i egen försörjning. Det blir möjligt att välja olika studietakter och när på dygnet studierna ska ske för att utbildningen och livspusslet ska passa ihop.

Hårdare krav på upphandlade utbildningsanordnare aviseras också:

– Staden kommer att utöka kontrollen av utbildningsanordnare för att snabbt agera vid avvikelser från avtalet och sanktionera brister.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *