Innovationer behöver hjälp på traven

Offentlig sektors intresse för innovativa lösningar växer. Fast marknaden är ny och enligt Statens inköpscentral och SKI skulle en upphandling av stödtjänster såsom innovationsledning ge effekt.

Den offentliga sektorn har ett växande behov av att avropa varor och tjänster inom området innovativa lösningar. Det framgår av den gemensamma förstudie som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och SKL Kommentus Inköpscentral inledde i fjol.

Fredrik Engvall, projektledare på Statens inköpscentral, noterar att det pågår omfattande forskning och utveckling inom offentlig sektor och det bedrivs även bedriver olika pilotprojekt:

– Så vi är inte förvånade över att förstudien visar på att det finns ett tydligt och växande behov av att kunna avropa innovativa varor och tjänster.

Behov av innovativa lösningar finns inom en rad områden, exempelvis hälso- och sjukvård, IT-området och utbildningssektorn. IT och digitalisering är förutsättningar för innovation inom de flesta områden.

Studien, som nu är klar, ger bland annat vid handen att offentlig sektor önskar information om vilka innovativa lösningar som har testats i exempelvis pilotprojekt hos annan verksamhet. Detta skulle underlätta test eller införande av motsvarande lösningar i den egna verksamheten.

– Trots pågående utvecklingsprojekt ser vi att det än så länge inte finns någon tydlig nationell marknad för spridning och kommersialisering av innovationsprojekt till offentlig sektor.

Enligt Ida Engberg, Kategoriansvarig för digitalisering vid SKL Kommentus Inköpscentral, finns ett tydligt behov av kompetens och stödjande tjänster för att utveckla innovationsförmågan inom offentlig sektor. Förslaget är att upphandla innovationsledning.

– Exempel på sådana tjänster är innovationsledning, behovsanalys, metodstöd och genomförande av strategier, säger hon och framhåller att framtida upphandlingar av nationella ramavtal bör omfatta dessa stödtjänster för ökad spridning av innovativa lösningar.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *