Inköpscentraler i innovativt samarbete

Landets största inköpscentraler samarbetar i en gemensam förstudie. Grunden läggs till en upphandling av innovationsmäklare för hela den offentliga sektorn.

Statens Inköpscentral och SKL Kommentus Inköpscentral samarbetar inför kommande ramavtalsupphandling av innovationsmäklare. För första gången genomför de båda inköpscentralerna gemensamt ett upphandlingsprojekt.

– Det är verkligen roligt att tillsammans med Statens Inköpscentral samverka för vass upphandling av innovationsmäklare, säger Ida Engberg, kategoriansvarig för digitalisering vid SKL Kommentus Inköpscentral.

Innovationsmäklarens roll är att i pilot- och införandeprojekt främja ett enklare möte mellan beställare och leverantörer av innovativa lösningar. Inom detta område finns det idag inga ramavtal.

– Det finns en hel del innovationsprojekt hos olika myndigheter idag och vi vill att fler ska kunna nås av och använda de projekten, säger Fredrik Engvall, projektledare vid Statens inköpscentral på Kammarkollegiet.

Förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling. Målet med kommande upphandling är att möta behovet hos hela den offentliga sektorn, alltså statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Inköpscentralerna bjuder nu in till en leverantörsdialog för att kunna ta tillvara branschens erfarenheter och kunskaper på området.

– Vi vill genom detta ha en tidig dialog med leverantörer på marknaden, sprida information om vad vi avser med innovationsmäklare samt få kunskap och information om marknaden, summerar Ida Engberg.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *