Uleåborg
Uleåborg är bäst på upphandling. Foto: Tim Bird.

Bäst i Finland på upphandling

Uleåborgs stad står för fjolårets bäst genomförda upphandling i Finland. Låg personalomsättning fanns bland kvalitetskriterierna när öppenvårdstjänster köptes in.

Det är inte bara i Sverige som goda exempel lyfts fram. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har just utsett fjolårets bäst genomförda upphandling i Finland.

Genom tävlingen vill rådgivningsenheten lyfta fram god praxis och sprida information om lyckade upphandlingar. I bedömningskriterierna betonas bland annat nya sätt att upphandla, fungerande dialog under processen, resultainriktning, effekter och innovationsförmåga.

Vann gjorde Uleåborgs stad. Vid upphandlingen av öppenvårdstjänster och vård utom hemmet inom barnskyddet skapade kommunen ett flexibelt förfarande. Modellen prisas för att den inte stänger marknaden och att låg personalomsättning hade en framträdande position bland kvalitetskriterierna.

– Kommunen har skickligt utnyttjat de medel som tillhandahålls av upphandlingslagen, vilket resulterat i en som helhet god offentlig affär, säger Katariina Huikko, ledande jurist vid Finlands Kommunförbund.

Rent praktiskt inrättas ett dynamiskt leverantörsregister. Det är öppet för alla tjänsteleverantörer som uppfyller behörighetsvillkor och minimikrav. Till fördelarna hör att leverantörer enkelt kan uppdatera sina priser och även utöka sina erbjudanden.

Uleåborg (Oulu) har cirka 200 000 invånare och två universitet. Kommunen ligger vid Bottenvikens kust. Denna upphandling var gemensam för Uleåborg och de övriga kommunerna och samkommunerna i Norra Österbotten.

Helsingfors och Lappträsk fick hedersomnämnanden. Nya bänkar till Olympiastadion i Helsingfors, som är ett skyddat byggnadsarv, upphandlades med största respekt för det ursprungliga. Vid upphandlingen söktes innovationspartnerskap och man valde ut tre utvecklingspartners.

Lappträsk efterfrågade en aktör som kunde sköta alla transporter i den lilla landsbygdskommunen, alltifrån skolskjutsar och mattransporter till färdtjänst. Delat anbud godkändes inte och vann gjorde en sammanslutning av fyra transportföretag.

Juryn bestod av representanter för Arbets- och näringsministeriet, Kommunförbundet och Tammerfors stad i egenskap av upphandlande enhet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *