Uppsatsvinnare
Tone Riise Åberg och Astrid Petersson. Foto: Konkurrensverket.

Frisk och fräsch upphandlingsforskning

Konkurrensverkets tävling lockade många uppsatser på temat offentlig upphandling. Bland de vinnande bidragen märks uppsatser om strategiskt inköp, jävsregler samt utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar.

Sex vinnare delar på 95 000 kronor och äran när Konkurrensverket avgör sin uppsatstävling. Områdena att skriva om är konkurrens och offentlig upphandling, där det sistnämnda lockat särskilt i år.

– Flera av uppsatserna tar upp offentlig upphandling. Det är uppenbart att det är ett område som fler studenter visar intresse för, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Pristagare i ekonomiklassen är Astrid Petersson och Tone Riise Åberg. De studerar vid institutionen för teknisk logistik och produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola. Handledare var Louise Bildsten och Per-Arne Jonsson.

Enligt motiveringen svarar de båda för en väl genomförd explorativ studie av en fundamental fråga: i vilken utsträckning arbetar upphandlade myndigheter strategiskt med offentlig upphandling och vilka faktorer påverkar detta.

Fredrik Larsson vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet prisas för en välskriven uppsats kring ett aktuellt och viktigt ämne: korruption inom offentlig upphandling. Marcia Grimes var handledare till uppsatsen.

Jesper Fahlgren studerar vid Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har intresserat sig för utrymmet för rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar enligt 4 kap 9 § LOU. Handledare var Olle Lundin.

Enligt Konkurrensverkets motivering står klart att möjligheten till rättelser och kompletteringar kan bidra till fler anbud och ökad konkurrens. Samtidigt måste principerna om likabehandling och öppenhet beaktas.

Jäv vid offentlig upphandling är tyvärr en ständigt aktuell fråga. Jennifer Vestin vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet prisas för sin uppsats om Sveriges genomförande av jävsreglerna i 2014 års upphandlingsdirektiv. Här handledde Andrea Sundstrand.

Rikard Jermsten gläds över intresset bland dem som studerar ekonomi och juridik att fördjupa sig i upphandlings- och konkurrensfrågor:

– En sådan kunskapsuppbyggnad är viktig inför framtida utmaningar, summerar han.

Uppsatserna kan tillsammans med juryns omdömen läsas här.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *