August Liljeqvist
Utrymme för förbättring enligt August Liljeqvist. Foto: NNR.

Uppföljningen sviktar i glesbygd

Kommunerna är rent dåliga på uppföljning av gjorda upphandlingar. Ytterligare en rapport pekar på stora brister och då framför allt i glesbygdskommuner.

Väl genomförda offentliga upphandlingar bidrar till en bättre hushållning med skattemedel. Det menar Näringslivets Regelnämnd som dock noterar att det finns utrymme för förbättringar.

NNR:s färska rapport kring tillämpning, information, uppföljning och strategi ger vid handen att endast 27 procent av kommunerna ofta eller alltid inleder en dialog med företagen inför upprättandet av förfrågningsunderlag. Även uppföljningen brister, vilken även LO-distriktet i Stockholm uppmärksammat.

August Liljeqvist, sakkunnig på NNR och rapportförfattare, poängterar att uppföljning är nödvändigt för att kunna garantera kvalitet. Att enbart 53 procent av kommunerna rutinmässigt följer upp de krav som ställs i upphandlingen beskrivs som anmärkningsvärt.

– Detta kan drabba systemets trovärdighet, likväl som avtalens funktion och innehåll. Dessutom är det också en fråga om konkurrens och kompetens.

Sämst är uppföljningen i glesbygdskommuner. Av kommunernas kommentarer att döma beror detta på resursbrist och på det sätt som upphandling är organiserat. NNR föreslår därför mer upphandlingssamarbete över kommungränser.

Att bara 12 procent av de svarande kommunerna ger feedback till de företag som förlorat upphandlingen anses vara oroväckande. Sådan kunskap Denna skulle kunna hjälpa företagen att bli duktigare på att lägga bra anbud vid kommande upphandlingar.

När det gäller information om upphandlingar får kommunerna godkänt. Två tredjedelar har en strategi för hur detta ska göras på ett regelbundet sätt.

– Det är bra att så pass många vill öka intresset för kommunens upphandling genom att på ett genomtänkt sätt sprida information om vilka upphandlingar som är på gång. Det finns givetvis förbättringspotential även här, men viljan finns tydligt vilket förstås är positivt, säger August Liljeqvist.

Rapporten bygger på en enkät som e-postats till upphandlings-/inköpschefer/inköpsansvariga i 290 kommuner. Svar inkom från 206 kommuner.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *