Gasbuss i Örebro
Gasbuss framför Örebro slott. Foto: Michael Erhardsson.

Skadeståndsmål med frågesvar i fokus

Att ställa överdrivet detaljerade krav i en upphandling visar sig bli dyrt. Länstrafiken Örebros bränslekrav resulterar i ett skadestånd på 7,2 miljoner kronor till Nobina.

Vid upphandlingen av stadsbusstrafik i Örebro hörde biogas som bränsle till kravbilden. Inget särskilt konstigt eller ens ovanligt krav – som dock kompletterades av ytterligare ett.

Avtalet från år 2008 förpliktigade Nobina att köpa gasen från Swedish Biogas. Problemet var att det då kommunägda Swedish Biogas International (numera Gasum) inte lyckades leverera biogas i de mängder som behövdes.

När biogasen blandades med fossil naturgas fick Nobina problem med bussarna. De var av den första generationen och kunde inte på samma sätt som dagens modeller automatiskt anpassa sig till bränslet.

De återkommande driftstörningarna innebar svårstartade bussar. De kunde även gå långsamt eller helt enkelt få motorstopp ute på linjen på grund av bränslet.

År 2013 kom parterna överens om att utreda bränsleproblemen. Det skulle ske på Länstrafikens ansvar och bekostnad. Inga viten skulle utgå på grund av bränsledriftstörningar till dess att orsaken till dessa var klarlagd. Leveranserna stabiliserades under en period, för att senare bli sämre igen.

År 2016 stämdes Länstrafiken Örebro av bussföretaget på närmare 30 miljoner kronor jämte ränta för bland annat tätare service, motorbyten, bärgning med mera. Åsikten var att beställaren, baserat på avtal samt det stora antalet frågor och svar under upphandlingen, hade garanterat bränslet.

Enligt Nobina har den biogas som levererats regelmässigt blandats ut med naturgas eller andra energigaser än metan. För lågt gastryck vid tankning, varierande energiinnehåll och oljerester som kunnat orsaka beläggningar eller igensättningar bussarna bränslesystem hör också till klagomålen.

Genom processen har Länstrafiken hävdat att Nobina inte kunnat bevisa påstådda kvalitetsbrister. Dessutom anses bussentreprenören medvållande eftersom man inte agerat tillräcklighet resolut på problemen genom att använda bussar som klarar av både bio- och naturgas.

Ytterligare argument är att Nobina riktat sina krav mot fel part eftersom Länstrafiken inte har varit direkt inblandat i gasleveranserna. Skadeståndsanspråken anses också vara framställda alltför sent.

Tingsrätten hittar en mellanväg genom att tilldöma Nobina 7,2 miljoner kronor i skadestånd. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad i det utdragna målet.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *