Helena Lindberg
Helena Lindberg överraskas av fördyringarna. Foto: Frida Ström.

Obalanserad budgivning ger dyra vägar

Drift och underhåll av det statliga vägnätet blir mer än 40 procent dyrare än vad som ursprungligen upphandlades. Riksrevisorerna pekar på entreprenörernas spekulativa prissättning.

Trafikverket upphandlar drift och basunderhåll av det statliga vägnätet för cirka 3,5 miljarder kronor per år. Riksrevisionens granskning visar på brister. Slutnotan för dessa kontrakt blir i genomsnitt blir 41 procent högre än vad som ursprungligen upphandlats.

Riksrevisor Helena Lindberg bekräftar att granskningen gjorts efter indikationer på kostnadsökningar:

– Men att det handlar om så här stora summor hade vi inte förväntat oss.

Den genomsnittliga kostnadsökningen för vinterväghållning är 33 procent. Slutnotan för övrigt drift och underhåll hamnar hela 57 procent över de ursprungliga anbuden.

Granskningen ger vid handen att Trafikverkets upphandlingar är känsliga för obalanserad budgivning. Entreprenörerna spekulerar vid sin prissättning i att behovet av vissa typer av arbeten ska öka eller minska jämfört med vad som preciserats i upphandlingsunderlaget.

Resultatet är lågt pris på vissa åtgärder för att vinna upphandlingen. Vinsten räknas sedan hem på tilläggsbeställningar som inte reglerades vid upphandlingstillfället och på åtgärder som är högt prissatta.

– Det är inte otillåtet att göra så, men det ökar risken för att staten inte får så mycket underhåll som möjligt för pengarna, säger Erik Trollius, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen vill att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning. Man vill också att verket tar fram en ny process för systematisk kvalitetssäkring av upphandlingsunderlagen samt dokumentera utförda arbeten bättre för att lära.

– Det bästa sättet att minska risken för kostnadsökningar är att så träffsäkert som möjligt ange vad som ska ingå i kontrakten, summerar Erik Trollius.

För SVT Nyheter erkänner Ulrika Honauer, avdelningschef på Trafikverket, att man kan bli bättre på de delar som är beräkningsbara:

– Vi har jobbat med det de senaste åren, men kan bli bättre.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Obalanserad budgivning ger dyra vägar

  1. Det gäller att varje projekt dvs ny upphandling startar med erfarenhetsåterföring om vad som gick bra och vad som inte fungerade. Har sett upphandlingar från kommuner där man gör samma misstag och fel varje gång. Ny personal kopierar dokumenten utan att värdera resultatet förra gången. Skulle tro att om upphandlare och inköpare var med hela vägen till avslut av projekt skulle precisionen i kalkylerna öka avsevärt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *