Lottning ska vara ett undantag

Robin Anderson Boström

Robin Anderson Boström vill inte lotta alltför ofta. Foto: UHM.

Att låta lotten avgöra en upphandling är varken olagligt eller ovanligt. Fast Upphandlingsmyndigheten påpekar att man av ekonomiska orsaker och trovärdighetsskäl bör undvika att allt för ofta hamna i denna situation.


Lagar och regler syftar till att göra upphandlingsprocessen förutsägbar. Ändå händer det att slumpen får avgöra. Lottning är ett visserligen ovanligt, men ändå vedertaget, förfarande när lika anbud står mot varandra och övriga urvalsmekanismer inte räcker till.

Robin Anderson Boström är jurist vid Upphandlingsmyndighetens affärsenhet. Han konstaterar att det är svårt för en upphandlande myndighet att undvika att någon gång ta till lotten för att fälla avgörandet:

– Förr eller senare kommer det att slumpa sig så att två eller flera anbud slutar på exakt samma poäng eller pris.

Genom åren har lottning använts av exempelvis Region Kronoberg och Arbetsförmedlingen för att skilja anbudsgivare åt. Nu senast kan metoden komma till användning i Stockholms läns landsting geriatikupphandling.

Det absoluta rådet är att undvika att allt för ofta hamna i denna situation. Varje gång lotten tillåts fälla avgörandet går enligt Robin Anderson Boström potentiella värden förlorade.

– Den upphandlande myndigheten går miste om den utslagsgivande marginalen som skulle ha uppstått om en mer utförlig utvärderingsmodell hade valts. Vidare riskeras allmänhetens förtroende för den offentliga affären om andelen upphandlingar som avgörs genom lottning är hög.

Fast frågan är inte enkel. Dessa aspekter måste vägas mot behovet av enkla och lättförståeliga utvärderingsmodeller.

Robin Anderson Boström anser inte att det är nödvändigt för upphandlare att ta höjd genom att ta med lottalternativet i upphandlingsdokumenten. Högsta förvaltningsdomstolen (dåvarande Regeringsrätten) har i RÅ 2009 ref. 60 fastställt att en upphandlande myndighet har rätt att använda lottning utan att ha angett i upphandlingsdokumenten att så kan ske.

– Däremot måste det anges om upphandlande myndighet har för avsikt att låta någon annan metod än lottning vara utslagsgivande.

Upphandlingsmyndigheten kan endast ge generella riktlinjer kring hur själva lottningen bör gå till. Det viktigaste är att säkerställa att det är slumpen och inget annat som fäller avgörandet.

– Förfarandet måste även dokumenteras för att garantera utomståendes insyn.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *