Daniel Oredsson
Daniel Oredsson och hans kolleger får uppskattning. Foto: Östra Göinge kommun.

Högt betyg till trevliga upphandlare

Upphandlarna i Osby och Östra Göinge är väldigt trevliga. Det goda betyget från leverantörerna ges i den enkät som de båda upphandlingssamarbetande skånska kommunerna just genomfört.

Leverantörerna uppskattar upphandlarna i Osby och Östra Göinge. På en femgradig skala får bemötande betyget 4,50. Även i övrigt ger de företagare som lämnat anbud under 2015 de skånska kommunerna, som samarbetar kring upphandling, tumme upp. Genomsnittsbetyget för samtliga områden som undersökningen omfattade hamnar på 4,31.

– Det visar att vi är på rätt väg och uppmuntrar oss att fortsätta föra dialog med marknaden så att vi tillsammans kan skapa mervärde för kommunernas verksamheter och invånare, säger Daniel Oredsson, upphandlingsansvarig på Osby och Östra Göinge kommuner.

Daniel Oredsson berättar att kommunerna i fjol genomförde 65 upphandlingar. Enkäten gick ut till samtliga leverantörer som lämnat anbud under året.

– Syftet med undersökningen, som kommer att genomföras varje år, var att följa upp hur vi lyckas med processmålet att utforma upphandlingar och tydliga förfrågningsunderlag som gör det attraktivt och enkelt att lämna anbud.

Enkäten innehöll frågor/påståenden om tydlighet i förfrågningsunderlag, om det är attraktivt och enkelt att lämna anbud och om bemötande. Leverantörerna hade också möjlighet att lämna egna kommentarer.

Fick ni några uppslag till saker som kan göras bättre eller annorlunda?

– Några efterlyser ytterligare information om hur företagen kan hitta våra annonserade upphandlingar och vi fick också önskemål om tydligare instruktioner för hur elektroniska anbud lämnas. Det tar vi såklart med oss.

Av de 127 företag som fått enkäten svarade 50, vilket ger ett deltagande på 40 procent.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *