Lars Strömberg
Lars Strömberg bjuder på goda råd. Foto: Anna Lauridsen.

Här är småföretagarnas önskelista

Delade upphandlingar, enklare förfrågningsunderlag och realistiska omsättningskrav. Det är Småföretagarnas Riksförbunds recept för att locka fler anbud.

Småföretagens delaktighet i offentlig upphandling ligger stadigt på en alltför låg och sjunkande nivå. Detta trots att en hel del åtgärder har satts in för att locka anbud även från mindre företag.

Att inte dela upp större upphandlingar i delar kräver exempelvis numera en motivering. Flera kommuner riktar särskilda informations- och utbildningsinsatser mot småföretagen.

Enligt Småföretagarnas Riksförbund skulle många småföretag vilja delta, men avstår på grund av komplicerade upphandlingsprocesser och detaljkrav.

Erik Sjölander och Lars Strömberg, vice ordförande respektive styrelseledamot, efterlyser därför en radikal förändring. Man ser invanda mönster som skapar en kultur av fyrkantighet, försiktighet snäva ramar och oförmåga att ha ett kundperspektiv till leverantörerna.

– Den goda affären har fått ge vika inför juridiska spetsfundigheter och fördomar mot små företag.

Till de praktiska förslagen för att locka anbud från små företag hör enklare förfrågningsunderlag.

– Idag kräver många upphandlingar alltför många mindre relevanta redovisningar, vilket tar så mycket tid och resurser att små företag inte har en chans att delta.

Orealistiska omsättningskrav hör också till problembilden. Förutom att göra upphandlingarna så små som möjligt vill Erik Sjölander och Lars Strömberg se fler funktions- eller innovationsupphandlingar:

– Den lille företagaren har inte en massa avdelningar att skicka runt förfrågningsunderlag till, utan kan enklare vara med för att utveckla verksamheter.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *