Arbetsförmedlingen
CGI måste ersätta Arbetsförmedlingen. Foto: Studio CA.

Fick inte det fina stöd som utlovats

Det som skulle bli ett tidsbesparande stödsystem förvandlades till en långdragen rättsprocess. Hovrätten totalvänder tingsrättens dom till Arbetsförmedlingens fördel.


Upphandlingen av Arbetsförmedlingens diarie- och dokumenthanteringssystem gick bra, men därefter verkar samarbetet ha havererat. I oktober 2014 stämmer myndigheten CGI för att alltför försenat ha levererat ett icke fungerande system.

CGI menar å andra sidan att man har uppfyllt sina åtaganden. Åsikten är att Arbetsförmedlingen orsakat en stor del av problemen och svaret blev en motstämning.

Svea hovrätt slår nu fast att CGI inte fick systemet färdigt i tid. Enligt domen är bolaget också ansvarigt för felen i den tjänst som levererats. Anna Middelman, rättschef på Arbetsförmedlingen, välkomnar domen:

– Det är viktigt att myndigheter får den leverans av tjänst som har upphandlats, så var det tyvärr inte i det här fallet, säger hon.

Hovrättens dom innebär att CGI ska betala närmare 20 miljoner kronor till Arbetsförmedlingen, det vill säga all mottagen ersättning plus vite för förseningen. Dessutom faller 8,5 miljoner kronor i rättegångskostnader på bolaget.

Detta är en helomvändning jämfört med vad tidigare instans kommit fram till. Tingsrätten dömde nämligen Arbetsförmedlingen att ersätta CGI med 25 miljoner kronor.

Tingsrätten ansåg att beställaren brustit i den samverkan som var en förutsättning för leveransen. Arbetsförmedlingen hade inte rätt att säga upp avtalen så omedelbart som gjordes.

Hovrättens bedömning är att systemet inte uppfyllde avtalade krav på behörighetsstyrning och prestanda. Efter fyra leveransförsök var det befogat att säga upp avtalet med omedelbar verkan.


Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *