Karlstad CCC
Gynnad konferensanläggning. Foto: Martin S Götenstedt.

Visit Karlstad: rättslig resa fortsätter

Karlstads kommun ger sig inte i frågan om det oupphandlade stödet till Visit Karlstad. Kommunen motsätter sig, trots nej i kammarrätten och uteblivet prövningstillstånd i högsta instans, att avtalet ska ogiltigförklaras.

År 2008 beslutade Karlstads kommun att bidra till finansieringen av den då nya kultur- och kongressanläggningen Karlstad CCC. Ett aktiebolag, Visit Karlstad, bildades för att driva anläggningen och i det fick kommunen 49 procent av aktierna.

Syftet med Visit Karlstad var att öka regionens attraktionskraft inom besöksnäringen, att marknadsföra regionen som besöksmål och erbjuda stora kongresser, konferenser och evenemang.

När ekonomin darrade beslutade kommunfullmäktige 2016 om ett villkorat aktieägartillskott, motsvarande 49 procent av aktierna, på högst 1 470 000 kronor.

Dessutom beslutades att lämna ett årligt driftstöd på tre miljoner kronor fram till år 2020 för att säkra bolagets ekonomi. Det beslutet överklagades av andra aktörer som erbjuder platser för möten och nöje eftersom det ansågs strida mot lagen om offentlig upphandling.

Förvaltningsrätten gick på kommunens linje. Kammarrätten ansåg dock att kommuns bidrag till Visit Karlstad borde ha upphandlats. Kommunen överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen som i juli beslutade att inte bevilja prövningstillstånd.

Karlstads kommun motsätter sig trots det kravet på att avtalet ska ogiltigförklaras och laddar för fortsatt kamp i förvaltningsrätten.

Argumenten är att avtalet inte slutits under en pågående överprövningsprocess och att det därför saknas förutsättningar för yrkandet om taleändring och ogiltighetsförklaring. Kommunen menar också att de klagande inte ansökt om överprövning av avtalets giltighet i tid (inom sex månader från avtalsdatum).

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *