Matteo Poropat
Erbjuder prispressad direktupphandling. Foto: Pressa.

Utlovar effektivare direktupphandling

Ambitionen hos den nya upphandlingstjänsten Pressa går inte att ta miste på. Till en början handlar det om att effektivisera direktupphandlingar, men på sikt vill man även täcka in upphandlingar över tröskelvärdena.

Den uttalade målsättningen är att spara 300 miljoner kronor i skattemedel samt att effektivisera IT-upphandlingar.  Grundaren av tjänsten Pressa, Matteo Poropat, har en bakgrund inom IT-branschen och med följer erfarenheterna som leverantör till offentlig sektor.

Han slår fast att upphandlingar fyller ett viktigt syfte, men också att de måste anpassas efter dagens förutsättningar där tid är en av våra största utmaningar:

– Pressa förenklar en föråldrad upphandlingsprocess med en tjänst som innebär samma noggrannhet som en offentlig upphandling – snabbare än en direktupphandling för alla parter.

Matteo Poropat framhåller att tjänsten är gratis, lättanvänd och tidseffektiv.

– På kort sikt fokuserar vi på direktupphandlingar eftersom de är en stor del av den offentliga sektorn och idag finns det inget bra verktyg för dessa.

Målet är att Pressa ska kunna användas vid upphandlingar över tröskelvärdena inom tre år. För att uppfylla LOU-kraven tas hjälp av upphandlingskonsulten Annette Annerstig:

– Tjänsten är utformad på ett sätt så att vem som helst kan använda den och man behöver inte förstå ett klurigt LOU för att kunna svara. Det kommer inte heller vara några konstigheter för Pressa att leva upp till kraven för en större offentlig upphandling.

Annette Annerstig säger att de annonseringskrav som många upphandlande enheter har även på mindre upphandlingar uppfylls. Så fort användare får en ny offert på den förfrågan som gjorts kommer en mejlnotis.

– Det går dessutom att ladda ner pdf-underlag från förfrågan med information om vilka leverantörer som har svarat och vem som hade lägst pris. Dessa dokument kan enkelt arkiveras eller delas vidare inom organisationen.

Hur finansieras tjänsten?

– Pressa debiterar en låg fast avgift beroende på offertvärdet från anslutna leverantörer, summerar Matteo Poropat.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

One thought on “Utlovar effektivare direktupphandling

  1. ”Avgift beroende på offertvärdet” Är det då högre avgift ju högre offert ? Ungefär som en del kommunala upphandlingsenheter som inkasserar några procent på avräknat värde. Kan det verkligen ge incitament att köpa till bästa pris?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *