Upphandling fäller kommundirektör

Mikael Lekfalk

Mikael Lekfalk. Foto: Snowgarden.

Luleås kommundirektör Mikael Lekfalk köpte mentortjänster till sig själv. Sättet som upphandlingen skedde på, kombinerat med att politikerna inte informerats, får kommunen att säga upp sin ledande tjänsteman.

I juni i fjol tecknade Luleås kommundirektör Mikael Lekfalk ett avtal om köp av tjänster för ledningsstöd av Resultatfabriken Consulting. Avtalet gällde från den 1 juni 2018 till och med den 31 december 2019. Trots det undertecknades inte avtalet förrän den 2 november 2018.

Det medialt mycket uppmärksammade avtalet har kostat kommunen 30 000 kronor i månaden för 12 timmars rådgivning, sammanlagt cirka 500 000 kronor. Efter omfattande kritik mot avtalet, och det sätt på vilket det tecknades, beslutade Mikael Lekfalk att säga upp avtalet den 2 oktober.

Avtalet tecknades utan att politikerna i kommunstyrelsen informerats. Förtroendet som är nödvändigt för att kommundirektören ska kunna utföra sitt arbete har enligt Niklas Nordström, socialdemokratiskt kommunalråd, därmed allvarligt skadats.

– Mot bakgrund av det som har uppdagats har vi avslutat hans anställning, säger han.

Niklas Nordström säger att allmänhetens förtroende är avgörande för alla som är verksamma i offentlig sektor:

– Mikael har undanhållit oss politiker nödvändig information om sitt avtal, vilket i sig är allvarligt. Det förtroende som är nödvändigt för uppdraget saknas.

Nu kommer kommunen att se över informationsplikten gentemot politikerna samt också de styrdokument som hanterar kommundirektörens uppdrag och mandat.

– Jag har brustit i hanteringen av upphandling av konsult, det tar jag ansvar för. Det känns givetvis ledsamt att avsluta min tid i Luleå kommun på det här sättet. Vi har gjort många bra saker i kommunen och de kommer såklart i skymundan nu, säger Mikael Lekfalk.

Kommundirektören får ett avgångsvederlag på 13 månadslöner, vilket totalt sett innebär en kostnad för Luleå kommun på 1 955 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter. Mikael Lekfalk lämnar sin anställning med omedelbar verkan.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *