Upphandling av vårdpersonal brister

Att täppa luckorna i bemanningen på sjukhus och vårdcentraler genom att hyra in läkare och sjuksköterskor är kostsamt. Notan skulle kanske bli lägre om upphandlingarna av hyrpersonal inte hade brustit.

Enligt en kartläggning från den fackförbundsfinansierade tankesmedjan Arena Idé har kostnaden för hyrpersonal i vården på fem år nästan fördubblats. Från 2,8 miljarder kronor till 5,4 miljarder kronor. Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor ökar mest.

Johan Enfeldt, tidigare liberal regionpolitiker, är författare till Hyrsjuksköterskor i vården. Enligt rapporten har regionernas arbete med att göra sig oberoende av hyrpersonal misslyckats.

Till de upphandlingsrelaterade problem som uppmärksammas hör avtal som saknar krav på leveranskapacitet. Samma pris vid hög volym som vid låg gynnar leverantörerna, men knappast köparna. Slutsatsen är att politikerna inte mäktat med att ta kontrollen över upphandlingarna.

Sveriges Radios Ekoredaktion har också kartlagt användningen av inhyrd vårdpersonal och hur dessa resurser upphandlas. Det noteras att praktiskt taget samtliga av landets regioner bryter mot upphandlingsreglerna.

I fjol direktupphandlades läkare och sjuksköterskor för sammanlagt en miljard kronor. Anledningen är framför allt brist på personal.

Ofta kan de leverantörer som har ramavtal inte leverera, vilket innebär att regionerna tvingas direktupphandla. Och det för, i alla fall på sina håll, mycket stora belopp. Under 2018 direktupphandlade exempelvis Region Uppsala vårdpersonal för 104 miljoner kronor.

Kommentatorerna ansvarar för sina egna inlägg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *